Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Rejestry

W Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego prowadzone są następujące rejestry:

 

1. Wszystkie Działy:
a. rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej.
b. ewidencje zamówień podprogowych udzielanych przez poszczególne Działy ZPKWŚ 

2. Dział Finansowo-Księgowy:
a. rejestr umów.

3.Dział Kadr:
a.rejestr wydanych druków wniosku o urlop,
b. rejestr delegacji służbowych,
c. rejestr pracy w godzinach nadliczbowych, 
d. rejestr zestawiający wydane pełnomocnictwa i upoważnienia, 
e. rejestr kart obiegowych, 
f. rejestr legitymacji służbowych, 
g. rejestr staży/przygotowań zawodowych/praktyk odbywanych w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, 
h. rejestr szkoleń, 
i. rejestr zaświadczeń,
j. rejestr zwolnień lekarskich,
k. rejestr wypadków przy pracy, 
l. rejestr wypadków w drodze do/z pracy,
ł. rejestr RP-7.

4. Kontrola wewnętrzna:
a. rejestr Zarządzeń Dyrektora ZPKWŚ,
b. rejestr wystawianych upoważnień do przeprowadzania kontorli wewnętrznej,
c. rejestr/książka skarg i wniosków,
d. rejestr/książka kontroli zewnętrznych prowadzonych w ZPKWŚ.

5. Ochrona Danych Osobowych (IOD):
a. rejestr czynności przetwarzania,
b. rejestr umów powierzenia orzetwarzania danych osobowych,
c. rejestr/ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

6. Zamówienia publiczne:
a. rejestr zamówień publicznych do których mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.

7. Sekretariat:
a. rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej.

8. Edukacja Ekologiczna:
a.ewidencja miesięczna uczestników zajęć edukacyjnych,
b. ewidencja kwartalna uczestników zajęć edukacyjnych,
c. zbiorcza kwartalna ewidencja uczestników zajęć edukacyjnych.

Dane zgromadzone w prowadzonych w ZPKWŚ rejestrach publicznych udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów bądź na skutek powierzenia lub zlecenia ich realizacji przez podmiot publiczny.

Dane udostępnia się na wniosek spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. z 2005 r. Nr 205, poz. 1692).

Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony, a jeżeli przepisy te nie określają terminu – dane udostępnia się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.

Archiwum zakładowe prowadzone jest w Dziale Administracyjno-Gospodarczym. Nadzór nad archiwum zakładowym sprawuje Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego.

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3770
Podmiot udostępniający: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
Nazwa dokumentu: Rejestry
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Piotr Gil
Osoba, która udostępnia informację: Piotr Gil
Data wytworzenia informacji: 28.01.2021 07:40:07
Data udostępnienia informacji: 28.01.2021 07:40:47
Data ostatniej aktualizacji: 26.10.2021 14:06:28
Rejestr zmian