logo
Wersja dla niedowidzących
  Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane adresowe
minus Oddziały
 ZASADY FUNKCJONOWANIA
plus Podstawa prawna
minus Statut ZPKWŚ
minus Struktura organizacyjna
plus Rada Parków
minus Zadania
minus Kodeks etyczny
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Przetargi
   minus Zespół Parków Krajobrazowych
      minus Materiały biurowe 2014 - 2016 Żywiec
      minus 22.01.2015r. Utworzenie ekologicznego parku Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego w pigułce na terenie siedziby Biura Zespołu Parki Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie
      minus Usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu oraz wykonanie pielęgnacji drzew na terenie rezerwatów przyrody: Parkowe, Ostrężnik, Sokole Góry, Zielona Góra położonych na terenie województ
      minus Usuwanie podrostów drzew i krzewów wraz z usunięciem biomasy w ramach realizacji zadania: Ochrona cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów nieleśnych na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gn
      minus Prace pielęgnacyjno-lecznicze na wybranych pomnikach przyrody oraz starodrzewie wraz z usunięciem podrostów drzew i krzewów w ramach realizacji zadania: „Ochrona starodrzewu i wybranych pomnikó
      minus Prace w zakresie czynnej ochrony przyrody w ramach realizacji zadania "Zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej na wybranych obszarach chronionych ZPKWŚ"
      minus Prace w zakresie czynnej ochrony przyrody w ramach realizacji zadania „Zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej na wybranych obszarach chronionych ZPKWŚ”.
      minus Opracowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do przygotowania Planu Ochrony Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą
   plus Projekt LIFE+ Beskid
   plus Projekt LIFE+
plus Rozstrzygnięcie przetargów
plus Ogłoszenia
plus Zawiadomienia
plus Pytania i odpowiedzi
plus Plan zamówień publicznych
 FINANSE
minus Majątek
minus Budżet
 NABÓR
plus Informacja o wynikach naboru
plus Ogłoszenia o naborze
 PLAN OCHRONY PARKU
minus Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd
 Elektroniczna skrzynka podawcza
minus ePUAP
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania:
2017-11-07 10:10:46 - Ogłoszenie nr 611563 (24.90 kB)
2017-11-07 10:11:06 - SIWZ-PLAN OCHRONY_LnGL (170.50 kB)
2017-11-07 10:11:26 - Załącznik Nr 3 do umowy-wykaz osób (36.00 kB)
2017-11-07 10:11:40 - Załącznik Nr 4 do umowy - harmonogram (30.00 kB)
2017-11-07 10:12:09 - Załącznik Nr 5 do umowy (70.50 kB)
2017-11-07 10:12:26 - Załącznik Nr 6 do umowy (70.50 kB)
2017-11-07 10:12:55 - Załącznik_do_umowy_Nr_1-OPZ (150.50 kB)
2017-11-07 10:13:10 - Załącznik_Nr_1_do_SIWZ-Opis_Przedmiotu_Zamówienia (150.50 kB)
2017-11-07 10:13:23 - Załącznik_Nr_2_do_SIWZ-Formularz ofertowy (37.50 kB)
2017-11-07 10:13:40 - Załącznik_Nr_3_do_SIWZ-Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w post... (31.50 kB)
2017-11-07 10:13:58 - Załącznik_Nr_4_do_SIWZ-Oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia (32.00 kB)
2017-11-07 10:14:13 - Załącznik_Nr_5_do_SIWZ-projekt_umowy (105.00 kB)
2017-11-07 10:14:32 - Załącznik_Nr_6_do_SIWZ-wykaz_wykonanych_usług (36.00 kB)
2017-11-07 10:14:47 - Załącznik_Nr_7_do_SIWZ-Wykaz_osób (36.00 kB)
2017-11-07 10:15:02 - Załącznik_Nr_8_do_SIWZ-informacja_o_przynależności_do_grupy_kapitałowej (35.50 kB)
2017-11-07 10:15:19 - Załącznik_Nr_9_do_SIWZ-wzór_zobowiązania_do_oddania_do_dyspozycji.. (200.50 kB)
2017-11-17 15:05:30 - Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (2.39 MB)
2017-11-22 17:32:48 - Informacja o modyfikacji SIWZ (475.84 kB)
2017-11-22 17:33:30 - Zmodyfikowany SIWZ (161.50 kB)
2017-11-22 17:35:06 - Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ (150.50 kB)
2017-11-22 17:35:33 - Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ (37.50 kB)
2017-11-22 17:36:00 - Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ (30.50 kB)
2017-11-22 17:36:24 - Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ (32.00 kB)
2017-11-22 17:36:52 - Zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ (105.00 kB)
2017-11-22 17:38:07 - Zmodyfikowany załącznik nr 6 do SIWZ (36.00 kB)
2017-11-22 17:38:38 - Zmodyfikowany załącznik nr 7 do SIWZ (38.50 kB)
2017-11-22 17:39:06 - Zmodyfikowany załącznik nr 8 do SIWZ (29.50 kB)
2017-11-22 17:39:36 - Zmodyfikowany załącznik nr 9 do SIWZ (33.00 kB)
2017-11-22 17:40:29 - Zmodyfikowany załącznik nr 1 do umowy (150.50 kB)
2017-11-22 17:41:16 - Zmodyfikowany załącznik nr 4 do umowy (30.00 kB)
2017-11-22 17:41:38 - Zmodyfikowany załącznik nr 5 do umowy (70.50 kB)
2017-11-22 17:42:08 - Zmodyfikowany załącznik nr 6 do umowy (70.50 kB)
2017-11-30 14:53:12 - Informacja z otwarcia ofert (143.37 kB)
2017-12-05 16:10:59 - Zawiadomienie (172.46 kB)

Ilość odwiedzin: 661
Nazwa dokumentu: Opracowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do przygotowania Planu Ochrony Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Bartocha
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Bartocha
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator - Katarzyna Walkowicz
Data wytworzenia informacji: 2017-11-07 10:03:15
Data udostępnienia informacji: 2017-11-07 10:03:15
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-05 16:11:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner