logo
Wersja dla niedowidzących
  Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane adresowe
minus Oddziały
 ZASADY FUNKCJONOWANIA
plus Podstawa prawna
minus Statut ZPKWŚ
minus Struktura organizacyjna
plus Rada Parków
minus Zadania
minus Kodeks etyczny
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Przetargi
plus Ogłoszenia
minus Zawiadomienia
plus Plan zamówień publicznych
 FINANSE
minus Majątek
minus Budżet
 NABÓR
minus Ogłoszenia o naborze
minus Informacje o wynikach naboru
 PLAN OCHRONY PARKU
minus Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus ePUAP
 ARCHIWUM
plus 2018 rok
minus 2017 rok
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      minus przetargi
         minus Zespół Parków Krajobrazowych
            minus 22.01.2015r. Utworzenie ekologicznego parku Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego w pigułce na terenie siedziby Biura Zespołu Parki Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie
            minus Materiały biurowe 2014 - 2016 Żywiec
            minus Usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu oraz wykonanie pielęgnacji drzew na terenie rezerwatów przyrody: Parkowe, Ostrężnik, Sokole Góry, Zielona Góra położonych na terenie województ
            minus Usuwanie podrostów drzew i krzewów wraz z usunięciem biomasy w ramach realizacji zadania: Ochrona cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów nieleśnych na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gn
            minus Opracowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do przygotowania Planu Ochrony Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą
         minus Projekt Life+
         plus Projekt Life + Beskidy
      plus rozstrzygnięcie przetargów
      plus ogłoszenia
      plus zawiadomienia
      plus plan zamówień publicznych
   plus NABÓR
plus 2016 rok
plus 2015 rok
plus 2014 rok
plus 2013 rok
 UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania: 2017-11-07 10:10:46 - Ogłoszenie nr 611563 (24.90 kB)
2017-11-07 10:11:06 - SIWZ-PLAN OCHRONY_LnGL (170.50 kB)
2017-11-07 10:11:26 - Załącznik Nr 3 do umowy-wykaz osób (36.00 kB)
2017-11-07 10:11:40 - Załącznik Nr 4 do umowy - harmonogram (30.00 kB)
2017-11-07 10:12:09 - Załącznik Nr 5 do umowy (70.50 kB)
2017-11-07 10:12:26 - Załącznik Nr 6 do umowy (70.50 kB)
2017-11-07 10:12:55 - Załącznik_do_umowy_Nr_1-OPZ (150.50 kB)
2017-11-07 10:13:10 - Załącznik_Nr_1_do_SIWZ-Opis_Przedmiotu_Zamówienia (150.50 kB)
2017-11-07 10:13:23 - Załącznik_Nr_2_do_SIWZ-Formularz ofertowy (37.50 kB)
2017-11-07 10:13:40 - Załącznik_Nr_3_do_SIWZ-Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w post... (31.50 kB)
2017-11-07 10:13:58 - Załącznik_Nr_4_do_SIWZ-Oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia (32.00 kB)
2017-11-07 10:14:13 - Załącznik_Nr_5_do_SIWZ-projekt_umowy (105.00 kB)
2017-11-07 10:14:32 - Załącznik_Nr_6_do_SIWZ-wykaz_wykonanych_usług (36.00 kB)
2017-11-07 10:14:47 - Załącznik_Nr_7_do_SIWZ-Wykaz_osób (36.00 kB)
2017-11-07 10:15:02 - Załącznik_Nr_8_do_SIWZ-informacja_o_przynależności_do_grupy_kapitałowej (35.50 kB)
2017-11-07 10:15:19 - Załącznik_Nr_9_do_SIWZ-wzór_zobowiązania_do_oddania_do_dyspozycji.. (200.50 kB)
2017-11-17 15:05:30 - Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (2.39 MB)
2017-11-22 17:32:48 - Informacja o modyfikacji SIWZ (475.84 kB)
2017-11-22 17:33:30 - Zmodyfikowany SIWZ (161.50 kB)
2017-11-22 17:35:06 - Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ (150.50 kB)
2017-11-22 17:35:33 - Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ (37.50 kB)
2017-11-22 17:36:00 - Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ (30.50 kB)
2017-11-22 17:36:24 - Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ (32.00 kB)
2017-11-22 17:36:52 - Zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ (105.00 kB)
2017-11-22 17:38:07 - Zmodyfikowany załącznik nr 6 do SIWZ (36.00 kB)
2017-11-22 17:38:38 - Zmodyfikowany załącznik nr 7 do SIWZ (38.50 kB)
2017-11-22 17:39:06 - Zmodyfikowany załącznik nr 8 do SIWZ (29.50 kB)
2017-11-22 17:39:36 - Zmodyfikowany załącznik nr 9 do SIWZ (33.00 kB)
2017-11-22 17:40:29 - Zmodyfikowany załącznik nr 1 do umowy (150.50 kB)
2017-11-22 17:41:16 - Zmodyfikowany załącznik nr 4 do umowy (30.00 kB)
2017-11-22 17:41:38 - Zmodyfikowany załącznik nr 5 do umowy (70.50 kB)
2017-11-22 17:42:08 - Zmodyfikowany załącznik nr 6 do umowy (70.50 kB)
2017-11-30 14:53:12 - Informacja z otwarcia ofert (143.37 kB)

Nazwa dokumentu: Opracowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do przygotowania Planu Ochrony Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Bartocha
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Bartocha
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator - Katarzyna Walkowicz
Data wytworzenia informacji: 2017-11-07 10:03:15
Data udostępnienia informacji: 2017-11-07 10:03:15
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-30 14:53:18

Wersja do wydruku...

corner   corner