logo
Wersja dla niedowidzących
  Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus ZMIANY W ZWIĄZKU ZE STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO
minus Dane adresowe
minus Oddziały
 ZASADY FUNKCJONOWANIA
plus Podstawa prawna
minus Statut ZPKWŚ
minus Struktura organizacyjna
plus Rada Parków
minus Zadania
minus Kodeks etyczny
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
minus Przetargi
   minus KOSZENIE PŁATÓW SZCZAWIU ALPEJSKIEGO WRAZ Z USUNIĘCIEM BIOMASY W 2020 ROKU NA OBSZARACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
   minus CZYNNA OCHRONA CENNYCH PRZYRODNICZO I KRAJOBRAZOWO OBSZARÓW ZPKWŚ - JEDNOKROTNE KOSZENIE EKSPANSYWNYCH GATUNKÓW ROŚLIN ZIELNYCH WRAZ Z USUNIĘCIEM BIOMASY - BESKID ŚLĄSKI I ŻYWIECKI
plus Ogłoszenia
plus Plan zamówień publicznych
 FINANSE
minus Majątek
minus Budżet
 NABÓR
plus Ogłoszenia o naborze
plus Informacje o wynikach naboru
 PLAN OCHRONY PARKU
minus Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd
plus Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus ePUAP
 UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
plus Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami
minus Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą
 ARCHIWUM
plus 2019 rok
plus 2018 rok
plus 2017 rok
plus 2016 rok
plus 2015 rok
plus 2014 rok
plus 2013 rok
 Sprawy do załatwienia
A A A


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > Przetargi

Opracowanie wskazań prowadzenia działań czynnej ochrony na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego i Żywieckiego Parku Krajobrazowego POBIERZ

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zamówienie publiczne: Rozpoznanie uwarunkowań przyrodniczych Łąki Niegowonickie –  łąki w Dąbrowie Górniczej (teren Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej) nr:. 232903 - 2013  (data: 05.11.2013r) POBIERZ

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Przetarg nieograniczony - Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd – ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez wykonanie miejsc postojowych dla turystów na potrzeby projektu LIFE+ Nr 441414 - 2013 - POBIERZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wyjaśnienie treści SIWZ Nr 201679 z dnia 01.10.2013 - POBIERZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Modyfikacja do SIWZ Nr 201679-2013 z dnia 01.10.2013 - POBIERZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 201679-2013 z dnia 01.10.2013r. o przetargu nieograniczonym - POBIERZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przetarg nieograniczony - Usuwanie podrostów drzew i krzewów na potrzeby Projektu LIFE+ - Nr 201679-2013 - POBIERZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przetarg nieograniczony - Prace pięlgnacyjno-lecznicze na drzewach z terenu gminna obszarze Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" i jego otuliny - Nr 189171-2013 - POBIERZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przetarg nieograniczony - Ochrona oraz zachowanie cennych przyrodniczo gatunków i ich siedlisk na obszarze Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego - Nr 172853-2013 - POBIERZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przetarg nieograniczony - Ochrona walorów przyrodniczych najcenniejszych obszarów wodno-błotnych Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” – wykaszanie - Nr 172583-2013 - POBIERZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przetarg nieograniczony - Prowadzenie wypasu owiec i kóz w latach 2013 -2015 na obszarach wskazanych przez Zamawiającego w ramach Projektu LIFE+ Nr LIFE11/NAT/PL/432 - POBIERZ

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Modyfikacja do SIWZ - Przetarg nieograniczony - Dostawa paliw na potrzeby realizacji projektu LIFE+ Nr LIFE11 NAT/PL/432 - POBIERZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ogloszenie o zmianie ogłoszenia - Przetarg nieograniczony - Dostawa paliw dla Oddziału ZPKWŚ w Smoleniu - POBIERZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przetarg nieograniczony - Dostawa paliw dla Oddziału ZPKWŚ w Smoleniu - POBIERZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Przetarg nieograniczony - Dostawa paliw na potrzeby realizacji projektu LIFE+ Nr LIFE11 NAT/PL/432 - POBIERZ

Nazwa dokumentu: Przetargi
Osoba, która wytworzyła informację: Kier. Oddziału ZPKWŚ w Smoleniu - Tomasz Labocha
Osoba, która odpowiada za treść: Kier. Oddziału ZPKWŚ w Smoleniu - Tomasz Labocha
Osoba, która wprowadzała dane: Sławomir Witkowski
Data wytworzenia informacji: 2008-02-29 14:00:05
Data udostępnienia informacji: 2008-02-29 14:00:05
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-06 22:03:23

Wersja do wydruku...

corner   corner