logo
Wersja dla niedowidzących
  Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus ZMIANY W ZWIĄZKU ZE STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO
minus Dane adresowe
minus Oddziały
 ZASADY FUNKCJONOWANIA
plus Podstawa prawna
minus Statut ZPKWŚ
minus Struktura organizacyjna
plus Rada Parków
minus Zadania
minus Kodeks etyczny
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Przetargi
plus Ogłoszenia
plus Plan zamówień publicznych
 FINANSE
minus Majątek
minus Budżet
 NABÓR
plus Ogłoszenia o naborze
plus Informacje o wynikach naboru
 PLAN OCHRONY PARKU
minus Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd
plus Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus ePUAP
 UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
plus Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami
minus Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą
 AUDYT
plus Kontrole zewnętrzne
 ARCHIWUM
plus 2019 rok
plus 2018 rok
plus 2017 rok
plus 2016 rok
plus 2015 rok
plus 2014 rok
plus 2013 rok
 Sprawy do załatwienia
A A A


Mapa strony:

INFORMACJE OGÓLNE
   ZMIANY W ZWIĄZKU ZE STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO
   Dane adresowe
   Oddziały

ZASADY FUNKCJONOWANIA
   Podstawa prawna
      Rozporządzenia
   Statut ZPKWŚ
   Struktura organizacyjna
   Rada Parków
      Uchwały Rady ZPKWŚ
   Zadania
   Kodeks etyczny

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Przetargi
      KOSZENIE PŁATÓW SZCZAWIU ALPEJSKIEGO WRAZ Z USUNIĘCIEM BIOMASY W 2020 ROKU NA OBSZARACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
      CZYNNA OCHRONA CENNYCH PRZYRODNICZO I KRAJOBRAZOWO OBSZARÓW ZPKWŚ - JEDNOKROTNE KOSZENIE EKSPANSYWNYCH GATUNKÓW ROŚLIN ZIELNYCH WRAZ Z USUNIĘCIEM BIOMASY - BESKID ŚLĄSKI I ŻYWIECKI
      CZYNNA OCHRONA CENNYCH PRZYRODNICZO I KRAJOBRAZOWO OBSZARÓW ZPKWŚ – JEDNOKROTNE KOSZENIE EKSPANSYWNYCH GATUNKÓW ROŚLIN ZIELNYCH WRAZ Z USUNIĘCIEM BIOMASY – BESKID ŚLĄSKI I ŻYWIECKI
      CZYNNA OCHRONA CENNYCH PRZYRODNICZO I KRAJOBRAZOWO OBSZARÓW ZPKWŚ – USUWANIE SAMOSIEWÓW DRZEW I KRZEWÓW WRAZ Z USUNIĘCIEM BIOMASY – BESKID ŚLĄSKI I ŻYWIECKI
      CZYNNA OCHRONA CENNYCH PRZYRODNICZO I KRAJOBRAZOWO OBSZARÓW ZPKWŚ – USUWANIE SAMOSIEWÓW DRZEW I KRZEWÓW WRAZ Z USUNIĘCIEM BIOMASY – BESKID ŚLĄSKI I ŻYWIECKI cz. II
   Ogłoszenia
      Dostawa paliw w 2020 dla Biura ZPKWŚ w Będzinie
      Dostawa paliwa w 2020 roku dla Oddziału Biura ZPKWŚ w Rudach
      Dostawa paliwa w 2020 roku dla Oddziału Biura ZPKWŚ w Żywcu
      Usunięcie samosiewów drzew i krzewów wraz z usunięciem biomasy - Park Krajobrazowy Orlich Gniazd.
      Dostawa artykułów biurowych, papieru i tonerów oraz materiąłów edukacyjnych dla Biura ZPKWŚ w Będzinie
      Usługa prowadzenie wypasu owiec i kóz na wzgórzu Kyciowa Skała w Strzegowie
      Rozbiórka części budynku gospodarczo-garażowego biura ZPKWŚ w Będzinie oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej po zakończonych pracach rozbiórkowych
      Budowa szamba w Oddziale ZPKWŚ w Rudach
      Monitoring przyrodniczy LIfe Beskidy 2020.PDF
      sprzedaż trzech samochodów służbowych
      wykonanie dokumentacji: „Wskazania do czynnej ochrony wybranych gatunków i siedlisk na terenie parków krajobrazowych województwa śląskiego
      Wykonanie dokumentacji: „Wskazania do czynnej ochrony wybranych gatunków i siedlisk na terenie parków krajobrazowych województwa śląskiego – ocena potencjalnych siedlisk różanki Rhodeus sericeus amaru
      wykonanie dokumentacji: „Wskazania do czynnej ochrony wybranych gatunków i siedlisk na terenie parków krajobrazowych województwa śląskiego – ocena potencjalnych siedlisk raka szlachetnego Astacus asta
      sprzedaż i dostawa węgla kamiennego typu ekogroszek dla Oddziału Biura ZPKWŚ w Smoleniu w 2020 r.
      Budowa szamba w Oddziale ZPKWŚ w Rudach
      Wykonanie dokumentacji: Wskazania do czynnej ochrony wybranych gatunków i siedlisk na terenie parków krajobrazowych województwa śląskiego
      Wykonanie dokumentacji: „Wskazania do czynnej ochrony wybranych gatunków i siedlisk na terenie parków krajobrazowych województwa śląskiego – Opracowanie strategii dotyczącej zachowania cennych przyrod
      Usługa prowadzenia obwoźnego wypasu zwierząt gospodarskich (owiec i kóz) na wybranych murawach kserotermicznych położonych na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd (105 ha)
      sprzedaż dwóch samochodów służbowych
      Sprzedaż dwóch samochodów służbowych
      Budowa szamba w Oddziale ZPKWŚ w Rudach
      Usługa prowadzenia wypasu zwierząt gospodarskich (owiec i kóz) na obszarze siedlisk nieleśnych w Łutowcu
      Usługa usuwania rdestowca sachalińskiego (Reynoutria sachalinensis) na obszarze Doliny Wodącej, w rejonie Skały Biśnik
      Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem na cztery koła dla ZPKWŚ
      Ubezpieczenie majątku ZPKWŚ
      Budowa szamba w oddziale ZPKWŚ w Rudach
      Dostawa węgla kamiennego typu eko-groszek do oddziału ZPKWŚ w Rudach
      Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Biura i Oddziałów Biura ZPKWŚ w okresie 01.12.2020r.-30.11.2021r.
      Wykonanie i ustawienie 27 tablic granicznych na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Woj. Śląskiego. ( Tablic urzędowych znakujących granice Parków Krajobrazowych
      świadczenie usług telefonii komórkowej z zachowaniem dotychczasowych 23 numerów telefonicznych w okresie 09.12.2020r. – 08.12.2021r. oraz na dostawę 22 fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Biu
      Nadzór przyrodniczy nad zadaniem – usuwanie podrostów drzew i krzewów na terenie powierzchni siedlisk nieleśnych w Łutowcu (gm. Niegowa, PKOG)
      usługa usuwania podrostów drzew i krzewów na terenie powierzchni siedlisk nieleśnych w Łutowcu (gm. Niegowa, PKOG)
      Dostawa 22 fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Biura i Oddziałów ZPKWŚ
      usługa przeciwdziałanie antropopresji w obszarach cennych przyrodniczo – ukierunkowanie ruchu turystycznego w obszarach chronionych – wykonanie prac naprawczych na ścieżce edukacyjnej w Dolinie Wodąc
      Przeciwdziałanie antropopresji w obszarach cennych przyrodniczo – ukierunkowanie ruchu turystycznego w obszarach chronionych – wykonanie prac naprawczych na ścieżce edukacyjnej w Dolinie Wodącej
      III postępowanie Przeciwdziałanie antropopresji w obszarach cennych przyrodniczo – ukierunkowanie ruchu turystycznego w obszarach chronionych – wykonanie prac naprawczych na ścieżce edukacyjnej w Doli
      przygotowanie i druk publikacji pn. „Witaj w Parku, czyli wycieczki przyrodnicze po parkach krajobrazowych województwa śląskiego”
      przygotowanie i druk publikacji pn. „Skalny świat Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego”
      Usuwanie podrostów drzew i krzewów wraz z koszeniem powierzchni siedlisk nieleśnych na obszarze ZPKWŚ
      sukcesywna bezgotówkowa dostawa paliw do pojazdów służbowych i sprzętu gospodarczego dla Biura i Oddziałów Biura ZPKWŚ w 2021r.
      Kompleksowa obsługa bankowa ZPKWŚ w Będzinie
   Plan zamówień publicznych
      Plan zamówień publicznych na 2020 rok

FINANSE
   Majątek
   Budżet

NABÓR
   Ogłoszenia o naborze
      ogłoszenie o naborze 1/2020
      ogłoszenie o naborze 2/2020
      ogłoszenie o naborze 3/2020
   Informacje o wynikach naboru
      Wyniki naboru 1/2020
      Wyniki naboru 2/2020

PLAN OCHRONY PARKU
   Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd
   Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą
      Dokumentacja dotyczącza planu ochrony Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
   ePUAP

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
   Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami
      rok 2019
         1/2019
         2/2019
         3/2019
      rok 2020
         I/2020
   Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą

AUDYT
   Kontrole zewnętrzne
      1/2020
      2/2020

ARCHIWUM
   2019 rok
      ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
         Ogłoszenia
            Naprawa elementów placu edukacyjnego na terenie ZPKWŚ w Będzinie
            dostawa węgla kamiennego typu ekogroszek do Oddziału Biura ZPKWŚ w Smoleniu
            Dostawa artykułów biurowych i papierniczych
            Dostawa asortymentu przeznaczonego na nagrody rzeczowe w konkursach ekologicznych
            Prowadzenie wypasu owiec i kóz na wzgórzu Kyciowa Skała (gm. Wolbrom) w ramach utrzymania trwałości Projektu LIFE11 NAT/PL/000432
            Przygotowanie i wydruk materiałów pokonferencyjnych z XXIX Sympozjum Jurajskiego
            Usługa prowadzenia wypasu zwierząt gospodarskich (owiec i kóz) na wybranych murawach kserotermicznych położonych na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd (105 ha)
            Usługa usuwania rdestowca sachalińskiego (Reynoutria sachalinensis) na obszarze Doliny Wodącej, w rejonie Skały Biśnik
            Wykaszanie zmiennowilgotnych łąk wraz z usunięciem biomasy – Łąki Niegowonickie (gm. Łazy)
            Modernizacja sieci informatycznej w siedzibie Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie
            Dostawa projektorów multimedialnych i ekranów projekcyjnych w celu doposażenia Ośrodków Edukacyjnych ZPKWŚ
            Wykonanie tablic urzędowych wraz z montażem na terenie Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego oraz demontażem i utylizacją istniejących tablic
            Remont balkonów wraz z malowaniem dachu w budynku Oddziału Biura ZPKWŚ w Żywcu
            Przygotowanie i druku publikacji „Parki krajobrazowe województwa śląskiego w pigułce, czyli zeszyt młodego przyrodnika”
            Wykonanie 9 szt. tablic urzędowych (ze stelażami) wraz z montażem na terenie Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
            Monitoring występowania szczawiu alpejskiego Rumex alpinus pod kątem skuteczności metody jego usuwania oraz opracowanie wskazań do prowadzernia zabiegów czynnej ochrony na terenach wskazanych przez Za
            Organizacja 2-dniowej konferencji pn. "Park Krajobrazowy Beskidu Małego" dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
            Usługa druku, wykonania i dostawy materiałów promocyjnych dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w ramach organizacji wystawy #zaPARKujMY
            Ubezpieczenie majątku ZPKWŚ
            Wykonanie zdjęć i filmu prezentującego walory przyrodnicze i krajobrazowe Parku Krajobrazowego Beskidu Małego
            Wykonanie materiałów konferencyjnych z nadrukiem na konferencję „Park Krajobrazowy Beskidu Małego”
            Usługę druku, wykonania i dostawy materiałów promocyjnych dla ZPKWŚ w ramach organizacji wystawy #zaPARKujMY
            Usługa transportu uczestnikóe konferencji pn. "Park Krajobrazowy Beskidu Małego"
            Świadczenie usługi telekomunikacyjnej opartej o sieć telefonii komórkowej wraz z dostępem do Internetu mobilnego z zachowaniem dotychczasowych numerów telefonicznych
            Usługa przygotowania i druku materiałów pokonferencyjnych z Konferencji „Park Krajobrazowy Beskidu Małego”
            Usługa druku magnesów z nadrukiem (w ramach organizacji wystawy #zaPARKujMY)
            dostawa samochodu osobowo - terenowego
            Usługa jednokrotnego koszenia siedlisk nieleśnych wraz z usunięciem biomasy - obszary w Olsztynie (Park Krajobrazowy Orlich Gniazd)
            dostawa 4 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych wraz z wyposażeniem do Biura ZPKWŚ w Będzinie
            Opracowanie wskazań do prowadzenia czynnej ochrony gatunków ptaków objętych ochroną strefową na obszarze Beskidzkich Parków Krajobrazowych (PK Beskidu Małego, PK Beskidu Śląskiego, Żywiecki PK) w woje
            Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostępem do Internetu oraz Internetu mobilnego z zachowaniem dotychczasowych 20 numerów telefonicznych i 4 numerów przeznaczonych na Internet mobilny oraz
            Modernizacja źródła ciepła w Oddziale Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Rudach
            Dostawa sadzonek drzew i krzewów wraz z usługą wykonania nasadzeń, dostawę ziemi urodzajnej z humusem oraz usługę rozścielenia ziemi na wyznaczonym terenie
            Wykonanie i montaż 40 sztuk tablic informacyjno-edukacyjnych
            Opracowanie wskazań do prowadzenia czynnej ochrony gatunków ptaków objętych ochroną strefową na obszarze Beskidzkich Parków Krajobrazowych (PK Beskidu Małego, PK Beskidu Śląskiego, Żywiecki PK) w woje
            Wykonanie usługi wycinki i pielęgnacji drzew wraz z uporządkowaniem terenu na działce o nr ewidencyjnym 255/4 przy ul. I. Krasickiego 25, 42-500 Będzin
            Dostawa sadzonek drzew i krzewów wraz z usługą wykonania nasadzeń, dostawę ziemi urodzajnej z humusem oraz usługę rozścielenia ziemi na wyznaczonym terenie
            Wykonanie i dostawa 8 sztuk ścianek ekspozycyjnych
            Dostawa 2 zestawów maszynek do wykonywania przypinek
            Przygotowanie i druk kalendarza trójdzielnego ZPKWŚ na 2020 rok
            Wykonanie i dostawa 12 stołów do Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Będzinie
            Dostawa 50 krzeseł do Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Będzinie
         Przetargi
            KOSZENIE PŁATÓW SZCZAWIU ALPEJSKIEGO WRAZ Z USUNIĘCIEM BIOMASY W 2019 ROKU NA OBSZARACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH ZADANIA „DZIAŁANIA CZYNNEJ OCHRONY - UTRZYMANIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO PRO
         Plan zamówień publicznych
            Plan Zamówień Publicznych na 2019 rok
      NABÓR
         Ogłoszenie o naborze
            ogłoszenie o naborze 1/2019
            ogłoszenie o naborze 2/2019
            ogłoszenie o naborze 3/2019
            ogłoszenie o naborze 4/2019
         Informacje o wynikach naboru
            Informacja o wynikach naboru 1/2019
            Informacja o wynikach naboru 2/2019
            Wyniki naboru 3/2019
            Wyniki naboru 4/2019
   2018 rok
      ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
         Przetargi
            Projekt LIFE+ Beskid
               DOSTARCZENIE MIESZANKI NASION MIETLICY POSPOLITEJ I KOSTRZEWY CZERWONEJ ORAZ DOSIEWANIE RODZIMYCH GATUNKÓW ROŚLIN W MIEJSCU WYSTĘPOWANIA SZCZAWIU ALPEJSKIEGO NA OBSZARACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEG
               PROWADZENIE WYPASU OWIEC NA POWIERZCHNI 15 HA NA POLANIE WILCZY GROŃ W BESKIDZIE ŻYWIECKIM na potrzeby Projektu NR LIFE12 NAT/PL/000081 pod nazwą „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich
               DWUKROTNE KOSZENIE PŁATÓW SZCZAWIU ALPEJSKIEGO W 2018 ROKU NA OBSZARACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH PROJEKTU NR LIFE12 NAT/PL/000081 pod nazwą „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Bes
               „Budowa infrastruktury pasterskiej –bacówki wraz z niezbędną infrastrukturą” na potrzeby Projektu NR LIFE12 NAT/PL/000081 pod nazwą „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobr
               Budowa infrastruktury pasterskiej – bacówki wraz z niezbędną infrastrukturą” na potrzeby Projektu NR LIFE12 NAT/PL/000081 pod nazwą „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobr
               Budowa infrastruktury pasterskiej – bacówki wraz z niezbędną infrastrukturą
         Ogłoszenia
            Zespół Parków Krajobrazowych
               Usługa serwisowania oraz bieżących napraw samochodów służbowych Biura ZPKWŚ w Będzinie
               Sprzedaż i dostawa węgla kamiennego typu eko - groszek dla Oddziału Biura ZPKWŚ w Smoleniu
               Przygotowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego dla zadania pn. „Budowa obiektu dydaktyczno–wystawienniczego w Ośrodku Edukacyjno–Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Wo
               Prowadzenie wypasu owiec i kóz na wzgórzu Kyciowa Skała (gm. Wolbrom) w ramach utrzymania trwałości Projektu LIFE11 NAT/PL/000432
               Prowadzenie wypasu zwierząt gospodarskich (owiec i kóz) na wybranych murawach kserotermicznych położonych na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd
               Przygotowanie i druk materiałów pokonferencyjnych z XXVIII Sympozjum Jurajskiego „Człowiek i przyroda Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej”
               Przygotowanie i druk albumu „Przyroda parków krajobrazowych województwa śląskiego”
               Dostawa usług telefonii komórkowej i stacjonarnej wraz z dostępem do internetu dla Biura i Oddziałów Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie.
               Usuwanie rdestowca sachalińskiego (Reynoutria sachalinensis) na obszarze Doliny Wodącej, w rejonie Skały Biśnik
               Naprawa elementów edukacyjnego placu znajdującego się na terenie Biura Zespołu Parków Krajobrazowych
               Budowa zbiornika przeciwpożarowego w Oddziale Biura ZPKWŚ w Smoleniu
               Ubezpieczenie majątku ZPKWŚ
               Naprawa ogrodzenia betonowego i dobudowa ogrodzenia panelowego na terenie Biura ZPKWŚ w Będzinie
               Wycinka podrostów drzew i krzewów z cennych przyrodniczo i krajobrazowo powierzchni na wybranych terenach parków krajobrazowych województwa śląskiego (wraz z wykoszeniem terenu)
               Budowa zbiornika przeciwpożarowego w Oddziale Biura ZPKWŚ w Smoleniu
               Przygotowanie i druk kalendarza ZPKWŚ na 2019 rok
               Dostawa paliw na 2019 rok dla Biura ZPKWS w Będzinie
               Dostawa paliw na 2019 rok dla Oddiału Biura ZPKWS w Rudach
               Dostawa sortów mundurowych dla pracowników ZPKWŚ w 2019 roku
               Dostawa paliw na 2019 rok dla Oddziału Biura ZPKWŚ w Żywcu
            Projekt LIFE+ Beskid
               organizacja Międzynarodowej Konferencji Podsumowującej Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 dla 80 uczestników
               organizacja MIędzynarodowej Konferencji podsumowującej Projekt LIFE12
               Wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego bacówki wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby Projektu LIFE12
               Wykonanie albumu multimedialnego Projektu LIFE12
               Wykonanie ulotki informacyjnej dotyczącej Projektu LIFE12
               Monitoring przyrodniczy dla IV i V kompleksu wypasowego oraz monitoring występowania szczawiu alpejskiego Rumex alpinus
               Wydanie albumu multmedialnego Projektu LIFE12 NAT/PL/000081
               Organizacja konferencji podsumowującej projekt – materiały konferencyjne (przygotowanie techniczne i druk) na potrzeby Projektu LIFE12 NAT/PL/000081
               Organizacja i przeprowadzenie jednodniowej imprezy propagującej tradycyjne pasterstwo na terenie Beskidów w ramach realizacji Projektu LIFE12 NAT/PL/000081
               Przygotowanie raportu naukowego dla potrzeb Projektu LIFE12 NAT/PL/000081
               Wykonanie usługi składu i druki raportu laika (50 egzemplarzy) i raportu naukowego (200 egzemplarzy)
         Zawiadomienia
            Projekt LIFE+ Beskid
               organizacja Międzynarodowej Konferencji Podsumowującej Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 dla 80 uczestników
         Plan Zamówień Publicznych
            Plan zamówień publicznych na 2018 rok
      NABÓR
         Ogłoszenia o naborze
            Ogłoszenie o naborze 1/2018 do pracy w Biurze ZPKWŚ w Będzinie
            Ogłoszernie o naborze 2/2018 - Będzin
            Ogłoszenie o naborze 3/2018 - Oddział Biura ZPKWŚ w Kalinie
            Ogłoszenie o naborze do pracy do Biura ZPKWŚ w Będzinie 4/2018
            Ogłoszenie o naborze 5/2018 - Biuro ZPKWŚ Będzin
            Ogłoszenie o naborze do pracy w Biurze ZPKWŚ w Będzinie
            Ogłoszenie o naborze nr 6/2018 - Biuro ZPKWŚ w Będzinie
         Informacja o wynikach naboru
            Wyniki naboru do pracy w Biurze ZPKWŚ w Będzinie
            Wyniki naboru do pracy w Oddziale Biura ZPKWŚ w Kalinie - 3/2018
            Wyniki naboru do pracy w Biurze ZPKWS w Będzinie - 4/2018
            Wyniki naboru do pracy w Biurze ZPKWS w Będzinie - 5/2018
            Wyniki naboru do pracy w Biurze ZPKWŚ w Będzinie - 6/2018
            Wyniki naboru do pracy na stanowisku konserwator powierzchni płaskich
   2017 rok
      ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
         przetargi
            Zespół Parków Krajobrazowych
               22.01.2015r. Utworzenie ekologicznego parku Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego w pigułce na terenie siedziby Biura Zespołu Parki Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie
               Materiały biurowe 2014 - 2016 Żywiec
               Usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu oraz wykonanie pielęgnacji drzew na terenie rezerwatów przyrody: Parkowe, Ostrężnik, Sokole Góry, Zielona Góra położonych na terenie województ
               Usuwanie podrostów drzew i krzewów wraz z usunięciem biomasy w ramach realizacji zadania: Ochrona cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów nieleśnych na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gn
               Opracowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do przygotowania Planu Ochrony Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą
            Projekt Life+
            Projekt Life + Beskidy
               Dodatkowe jednokrotne koszenie płatów ze szczawiem alpejskim wraz z usunięciem biomasy oraz dosiewanie rodzimych gatunków roślin w miejscu występowania szczawiu alpejskiego na obszarach wskazanych prz
         rozstrzygnięcie przetargów
            Life+ Beskid
               Dodatkowe jednokrotne koszenie płatów ze szczawiem alpejskim wraz z usunięciem biomasy oraz dosiewanie rodzimych gatunków roślin w miejscu występowania szczawiu alpejskiego
         ogłoszenia
            Zespół Parków Krajobrazowych
               Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na modernizację kompleksu dydaktycznego PKCKKRW
               Usługa prowadzenia wypasu zwierząt gospodarskich (owiec i kóz) na wybranych murawach kserotermicznych położonych na terenie PK Orlich Gniazd
               Usługa usuwania rdestoowca sachalińskiego na obszarze Doliny Wodącej, w rejonie Skały Biśnik
               usługa usuwania rdestoowca sachalińskiego na obszarze Doliny Wodącej, w rejonie Skały Biśnik
               Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na modernizację kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich
               Usuwanie podrostów drzew i krzewów na obszarze wybranych muraw kserotermicznych i naskalnych położonych na terenie PK Orlich Gniazd
               Dostawa usług telefonii stacjonarnej i internetowej dla ZPKWŚ
               Usuwanie podrostów drzew i krzewów na obszarze wybranych muraw kserotermicznych i naskalnych położonych na terenie PK Orlich Gniazd
               Ubezpieczenie majątku ZPKWŚ
               Remont elewacji budynku w Oddziale Biura ZPKWŚ w Żywcu
               Dostawa paliw w 2018 r. dla Biura ZPKWŚ w Będzinie
               Dostawa paliw w 2018 r. dla Oddziału ZPKWŚ w Rudach
               Dostawa paliw w 2018 r. dla Oddziału ZPKWŚ w Smoleniu
               Ponowienie zapytania ofertowego na dostawę paliw w 2018 r. dla Oddziału ZPKWŚ w Rudach
            Life+ Beskid
               Zakup nowej bindownicy na potrzeby realizacji Projektu LIFE12 NAT/PL/000081
               Reedycja "Podręcznika dobrych praktyk pasterskich (działanie E.4)"
               Ekspertyza przyrodnicza - zapewnienie optymalnej mieszanki nasion roślin łąkowych i sposobu jej wysiewu, powodującej intensyfikację zadarnienia miejsc po wykoszeniu szczawiu alpejskiego
               Wykonanie za pomocą drona zdjęć oraz filmu z przelotu nad powierzchniami zakwalifikowanymi do Projektu Life+ Beskidy w ramach Projektu LIFE12 NAT/PL/000081
               Inwentaryzacja przyrodnicza dla IV i V kompleksu wypasowego oraz monitoring występowania szczawiu alpejskiego Rumex alpinus pod kątem skuteczności metody jego usuwania na wybranych powierzchniach
               Renowacja i ustawienie w terenie tablic informacyjnych na potrzeby Projektu LIFE nr LIFE12 NAT/PL/000081
               Mapy rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych
               Ekspertyza przyrodnicza - zapewnienie optymalnej mieszanki nasion roślin łąkowych i sposobu jej wysiewu, powodującej intensyfikację zadarnienia miejsc po wykoszeniu szczawiu alpejskiego Rumex alpinus
               Dostawa infrastruktury pasterskiej: koszarów panelowych, wodopojów, pastuchów elektrycznych oraz flard
               Dostawa owiec, tryków i psów stróżujących oraz prowadzenie wypasu owiec w latach 2017 - 2023 na obszarach wskazanych przez Zamawiającego
               Dostawa infrastruktury pasterskiej: koszarów panelowych, wodopojów, pastuchów elektrycznych oraz fladr
               Dostawa owiec, tryków psów pasterskich i prowadzenie wypasu w latach 2017 - 2023
         zawiadomienia
            Life+ Beskid
               Zawiadomienie - Dostawa owiec, tryków I psów stróżujących oraz prowadzenie wypasu owiec w latach 2017 - 2023 na obszarach wskazanych przez Zamawiającego
               Dostawa infrastruktury pasterskiej: koszarów panelowych, wodopojów, pastuchów elektrycznych oraz flard do miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego
               Dostawa owiec, tryków i psów stróżujących oraz prowadzenie wypasu owiec w latach 2017-2023 na obszarach wskazanych przez Zamawiającego
               Dostawa infrastruktury pasterskiej: koszarów panelowych, wodopojów, pastuchów elektrycznych oraz flard
               Ekspertyza przyrodnicza - zapewnienie optymalnej mieszanki nasion roślin łąkowych i sposobu jej wysiewu, powodującej intensyfikację zadarnienia miejsc po wykoszeniu szczawiu alpejskiego
               Inwentaryzacja przyrodnicza dla IV i V kompleksu wypasowego
               Renowacja i ustawienie w terenie tablic informacyjnych na potrzeby Projektu LIFE nr LIFE12 NAT/PL/000081
               Mapy rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych
               Ekspertyza przyrodnicza - zapewnienie optymalnej mieszanki nasion roślin łąkowych i sposobu jej wysiewu, powodującej intensyfikację zadarnienia miejsc po wykoszeniu szczawiu alpejskiego
               Wykonanie za pomocą drona zdjęć oraz filmu z przelotu nad powierzchniami zakwalifikowanymi do Projektu Life+ Beskidy w ramach Projektu LIFE12 NAT/PL/000081
         plan zamówień publicznych
            Plan zamówień publicznych na 2017 rok
      NABÓR
         ogłosznenie o naborze do pracy do Oddziału Biura ZPKWŚ w Kalinie
         ogłosznenie o naborze do pracy do Oddziału Biura ZPKWŚ w Rudach
         Ogłoszenie o naborze do pracy w biurze ZPKWŚ w Będzinie
         Ogłoszenie o naborze do pracy do Oddziału Biura ZPKWŚ w Żywcu
         Ogłoszenie o naborze do pracy w Biurze ZPKWŚ w Będzinie
         Ogłoszenie o naborze do pracy w Biurze ZPKWŚ w Będzinie
         Ogłoszeni o naborze do pracy do Oddziału Biura ZPKWŚ w Kalinie 5/2017
         Ogłoszeni o naborze do pracy do Oddziału Biura ZPKWŚ w Kalinie 6/2017
         wyniki naboru do pracy w Oddziale Biura ZPKWŚ w Kalinie
         wyniki naboru do pracy w Oddziale Biura ZPKWŚ w Rudach
         Wyniki naboru do pracy w biurze ZPKWŚ w Będzinie
         wyniki naboru do pracy w Oddziale Biura ZPKWŚ w Żywcu
         Wyniki naboru do pracy do Oddziału ZPKWŚ w Kalinie 5/2017
         Wyniki naboru do pracy do Oddziału ZPKWŚ w Kalinie 6/2017
   2016 rok
      zamówienia publiczne
         przetargi
            Zespół Parków Krajobrazowych
               Prace w zakresie czynnej ochrony przyrody w ramach realizacji zadania "Zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej na wybranych obszarach chronionych ZPKWŚ"
               Prace w zakresie czynnej ochrony przyrody w ramach realizacji zadania „Zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej na wybranych obszarach chronionych ZPKWŚ”.
               Prace pielęgnacyjno-lecznicze na wybranych pomnikach przyrody oraz starodrzewie wraz z usunięciem podrostów drzew i krzewów w ramach realizacji zadania: „Ochrona starodrzewu i wybranych pomnikó
            Life+ Beskid
               USŁUGI JEDNOKROTNEGO WYKOSZENIA ROŚLINNOŚCI ŁĄKOWEJ WRAZ Z LIKWIDACJĄ BIOMASY ORAZ USUNIĘCIEM SAMOSIEWÓW DRZEW I KRZEWÓW NA OBSZARACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W ROKU 2016 W RAMACH PR
            Life+ Jura
               Usługi wycinania pniaków z powierzchni Skał Zegarowych oraz przeprowadzenie wycinki z usuwaniem karp na Wzgórzu Kromołowiec na potrzeby Projektu LIFE11 NAT/PL/432
               Usługi wycinania pniaków z powierzchni Skał Zegarowych oraz przeprowadzenie wycinki z usuwaniem karp na Wzgórzu Kromołowiec na potrzeby Projektu LIFE 11 NAT/PL/432
         ogłoszenia
            Life+ Jura
               Wykonanie i montaż drewnianych barier zabezpieczających
               Wydruk materiałów poligraficznych
               Dostawa materiałów biurowych
               Wykonanie składu, druku raportu laika i raportu naukowego
               Wycinania pniaków z powierzchni Zegarowych Skał oraz usuwania karp na Wzgórzu Kromołowiec na potrzeby Projektu LIFE11 NAT/PL/432
               Wykonanie działań wzmacniających efekt usuwania rdestowca sachalińskiego w Dolinie Wodącej
               Doposażenie wybranych punktów postojowych w większe kosze na śmieci na potrzeby Projektu Life+ NAT/PL/432
               Druk kalendarza na 2017 rok
               Oferta na wykonanie raportu naukowego
               Wydanie 500 szt. pakietów edukacyjnych
               Wydanie 500 szt. pakietów edukacyjnych
               Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla 40 grup (1000 osób) wraz z wyżywieniem w ramach Projektu Life+ LIFE11 NAT/PL/432
               Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu Life
               Usługi tłumaczeniowe na potrzeby Projektu LIFE11 NAT/PL/432
               Wykonanie ekspertyzy drogowej parkingu w Kostkowicach na potrzeby Projektu LIFE+ Ochrona cennych przyrodniczo zbiorowisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd
               Wykonanie i emisja filmu promocyjnego projektu Life+ LIFE11 NAT/PL/432
               Wykonanie ekspertyzy drogowej parkingu w Kostkowicach na potrzeby Projektu LIFE+ Ochrona cennych przyrodniczo zbiorowisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd
               Wykonanie ekspertyzy drogowej parkingu w Kostkowicach na potrzeby Projektu LIFE+ Ochrona cennych przyrodniczo zbiorowisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd
               Wykonanie ekspertyzy drogowej parkingu w Kostkowicach na potrzeby Projektu LIFE+ Ochrona cennych przyrodniczo zbiorowisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd
               Dostawa sortu mundurowego na potrzeby Projektu LIFE11 NAT/PL/432
               Organizacja konferencji podsumowującej projekt – materiały konferencyjne (przygotowanie techniczne i druk) na potrzeby Projektu LIFE11 NAT/PL/432
               Przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego Kaspersky Internet Security na okres minimum 12 miesięcy
               Dostawa oprogramowania/pakietu biurowego dla Projektu Life+ LIFE11 NAT/PL/432
               Dostawa dwóch par butów terenowych na potrzeby Projektu LIFE11 NAT/PL/432
               Usługi tłumaczeniowe na potrzeby Projektu LIFE11 NAT/PL/432
               Dostawa artykułów biurowych (artykuły biurowe, papier, tonery) na potrzeby Projektu LIFE11 NAT/PL/432
               Dostawa tabletu z oprogramowaniem GIS na cele realizacji Projektu LIFE11 NAT/PL/432
   2015 rok
      ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
         przetargi
            Projekt Life+ Beskid
               ZAPYTANIE OFERTOWE MATERIAŁY PROMOCYJNE
            Projekt Life+ Jura
               Prowadzenie wypasu owiec na obszarze wzgórza Kromołowiec w Niegowonicach w ramach Projektu LIFE+ LIFE11 NAT/PL/432
               Dostawa paliw na potrzeby realizacji projektu LIFE+ NR LIFE11 NAT/PL/432 dla Biura terenowego LIFE+ w Smoleniu
               Dostawa paliw na potrzeby realizacji projektu LIFE+ NR LIFE11 NAT/PL/432 dla Biura terenowego LIFE+ w Smoleniu
         Rozstrzygnięcie przetargów
            Zespół Parków Krajobrazowych
               22.01.2015r. Utworzenie ekologicznego parku Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego w pigułce na terenie siedziby Biura Zespołu Parki Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie
         ogłoszenia
            Projekt Life+ Beskid
               Zaprojektowanie i opublikowanie 15 artykułów
            Projekt Life+ Jura
               Konsultacje naukowe i nadzór przyrodniczy w zakresie działań czynnej ochrony prowadzony w 2015 roku w ramach Projektu LIFE+
               Nadzór merytoryczny nad prowadzeniem działań związanych z wypasem na potrzeby Projektu LIFE+
               Wykonanie ortofotomapy na potrzeby Projektu Life+ LIFE11 NAT/PL/432
               Zakup 28 sztuk owiec rasy świniarka (26 maciorek i 2 tryków) do prowadzenia wypasu zwierząt - Projekt Life+ LIFE11 NAT/PL/432
               Zakup 28 sztuk owiec rasy świniarka (26 maciorek i 2 tryków) do prowadzenia wypasu zwierząt w ramach realizacji Projektu LIFE+ LIFE11 NAT/PL/432
               Dostawa paszy dla owiec na potrzeby Projektu LIFE+ LIFE11 NAT/PL/432 pn. „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd"
               Wykonanie albumu multimedialnego dla Projektu Life+ LIFE11 NAT/PL/432
               Wykonanie albumu multimedialnego dla Projektu Life+ LIFE11 NAT/PL/432
               Wykonanie usługi cateringowej dla 60 osób
               Wykonanie usługi transportowej dla 45 osób
               Wykonanie usługi cateringowej dla 60 osób
               Wykonanie usługi transportowej dla 45 osób
               Wykonanie usługi cateringowej dla 60 osób
               Skład i druk Kalendarza na 2016
               Organizacja w dniach 18-20 kwietnia 2016 r. Międzynarodowej Konferencji Podsumowującej Projekt LIFE11 NAT/PL/432 dla 150 uczestników
               Dostawa laptopa i 2 przenośnych dysków zewnętrznych
               Dostawa laptopa i 2 przenośnych dysków zewnętrznych na potrzeby Projektu Life11 NAT/PL/432
         Zawiadomienia
            Projekt Life+ Beskid
               Zaprojektowanie i opublikowanie 15 artykułów
   2014 rok
      ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
         przetargi
            Projekt Life+ Beskid
               Samochody osobowo-terenowe
                  Wyjaśnienia treści SIWZ
                  Wyjaśnienia treści SIWZ
               Monitoring przyrodniczy
                  Wyjaśnienia treści SIWZ
                  uchylenie postępowania
               Usługa Cateringowa
                  Wyjaśnienie treści SIWZ
                  Wyjaśnienia treści SIWZ
               Materiały biurowe, papier, tonery
                  Unieważnienie przetargu
               Dostawa materiałów biurowych, tonerów i papieru
               Dostawa materiałów biurowych,tonerów i papieru
                  Wyjaśnienia treści SIWZ
               Dostawa owiec i psów stóżujących, prowadzenie wypasu w latach 2014-2022 oraz jednokrotne wykoszenie roślinności łąkowej na obszarach wsakzanych w ramach projektu LIFE12 NAT/PL/000081
                  Modyfikacja do SIWZ
                  Wyjaśnienia treści SIWZ
                  Modyfikacja SIWZ i ogłoszenia
               Zakup paliwa do pojazdów mechanicznych (samochodów i quadów) na potrzeby Projektu nr LIFE12 NAT/PL/00081
               Zakup paliwa do pojazdów mechanicznych (samochodów i quadów) na potrzeby Projektu nr LIFE12 NAT/PL/00081
               Koszenie płatów ze szczawiem alpejskim wraz z usuwaniem biomasy oraz dosiewanie rodzimych gatunków roślin
                  Modyfikacja SIWZ i Ogłoszenia
               Dostawa koszar panelowych, wodopojów, fladr i pastuchów elektrycznych
               Zakup paliwa do pojazdów mechanicznych (samochodów i quadów) na potrzeby Projektu nr LIFE12 NAT/PL/00081
               2 SZT. PLATFORM OBSERWACYJNYCH
                  Modyfikacja SIWZ i Ogłoszenia
               USUWANIE SAMOSIEWÓW DRZEW I KRZEWÓW
                  Modyfikacja SIWZ i ogłoszenia
               JEDNOKROTNE WYKOSZENIE ROŚLINNOŚCI ŁĄKOWEJ I MURAWOWEJ
                  Modyfikacja SIWZ i ogłoszenia
                  Modyfikacja SIWZ i ogłoszenia
               Infrastruktura pasterska
                  Wyjaśnienia treści SIWZ
                  Wyjaśnienia treści SIWZ
               Edukacja i ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych ze wskazaniem cennych przyrodniczo siedlisk oraz działań czynnej ochrony przyrody wykonywanej w ramach Pro
                  Modyfikacja SIWZ
                  Wyjaśnienia treści SIWZ
               Wydanie podręcznika dobrych praktyk pasterskich oraz ulotki informacyjnej na potrzeby Projektu LIFE12 NAT/PL/000081 pod nazwą „Ochrona Zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobr
                  Wyjaśnienia treści SIWZ
            Projekt Life+ Jura
               Mechaniczne usuwanie rdestowca (Reynoutria ssp.) w Dolinie Wodącej w okolicach Smolenia w ramach projektu LIFE+ NR LIFE11 NAT/PL/432
               Organizacja warsztatów edukacyjnych w ramach projektu LIFE+ LIFE11 NAT/PL/432
               Dostawa materiałów biurowych, tonerów i papieru na lata 2014-2016 na potrzeby projektu nr LIFE11 NAT/PL/432 pod nazwą „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla o
               Dostawa paliw na potrzeby realizacji projektu LIFE+ NR LIFE11 NAT/PL/432 dla Biura terenowego w Smoleniu Nr 20781 - 2014
               Materiały biurowe 2014 - 2016 Life+
               Dostawa materiałów biurowych, papieru i tonerów - modyfikacja do SIWZ
               Catering LIFE11 NAT/PL/432
               Organizacja cateringu
               Zakup siatek i ogrodzeń
               Zakup siatek i ogrodzeń elektrycznych na potrzeby zadania C.3.
               Zakup siatek i ogrodzeń elektrycznych na potrzeby zadania C.3. wprowadzenie wypasu zwierząt w ramach Projektu LIFE11 NAT/PL/432
               Usuwanie podrostów drzew i krzewów wraz z usunięciem biomasy na obszarach wskazanych przez Zamawiającego w ramach Projektu LIFE+ LIFE11 NAT/PL/432
               Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez wykonanie miejsc postojowych dla turystów na potrzeby projektu LIFE+ LIFE11 NAT/PL/432 - etap II i III
               Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd – Wydanie Przewodnika dla wspinaczy oraz Kalendarza na 2015 rok
         rozstrzygnięcia przetargów
            Zespół Parków Krajobrazowych
               Materiały biurowe 2014 - 2016 Żywiec
            Projekt Life+ Beskid
               Zakup paliwa do pojazdów mechanicznych (samochodów i quadów) na potrzeby Projektu nr LIFE12 NAT/PL/00081
               Koszenie płatów ze szczawiem alpejskim wraz z usuwaniem biomasy oraz dosiewanie rodzimych gatunków roślin
                  Modyfikacja SIWZ i Ogłoszenia
               JEDNOKROTNE WYKOSZENIE ROŚLINNOŚCI ŁĄKOWEJ I MURAWOWEJ
                  Modyfikacja SIWZ i ogłoszenia
                  Modyfikacja SIWZ i ogłoszenia
               Rozszczygnięce przetargu
               Rozstrzygnięcie przetargu - Monitoring przyrodniczy
               Rozstrzygnięcie przetargu - Usługa cateringowa
               Monitoring przyrodniczy
               Rozstzrygnięcie - materiały biurowe
               Unieważnienie przetargu - zakup paliwa do pojazdów mechanicznych (samochodów i quadów)
               Unieważnienie przetargu - zakup paliwa do pojazdów mechanicznych (samochodów i quadów)
               Dostawa koszar panelowych, wodopojów, fladr i pastuchów elektrycznych
               Dostawa owiec i psów stóżujących, prowadzenie wypasu w latach 2014-2022 oraz jednokrotne wykoszenie roślinności łąkowej na obszarach wsakzanych w ramach projektu LIFE12 NAT/PL/000081
                  Modyfikacja do SIWZ
                  Wyjaśnienia treści SIWZ
                  Modyfikacja SIWZ i ogłoszenia
               Zawiadomienie - Infrastruktura pasterska - 3 szt. kompleksów pasterskich
               Usuwanie samosiewów drzew i krzewów
               JEDNOKROTNE WYKOSZENIE ROŚLINNOŚCI ŁĄKOWEJ I MURAWOWEJ
               Edukacja i ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych ze wskazaniem cennych przyrodniczo siedlisk oraz działań czynnej ochrony przyrody wykonywanej w ramach Pro
               Wydanie podręcznika dobrych praktyk pasterskich oraz ulotki informacyjnej na potrzeby Projektu LIFE12 NAT/PL/000081 pod nazwą „Ochrona Zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobr
            Projekt Life+ Jura
               Organizacja warsztatów edukacyjnych w ramach projektu LIFE+ LIFE11 NAT/PL/432
               Mechaniczne usuwanie rdestowca (Reynoutria ssp.) w Dolinie Wodącej w okolicach Smolenia w ramach projektu LIFE+ NR LIFE11 NAT/PL/432
               Rozstrzygnięcie przetargu - Organizacja Cateringu
               Rozstrzygnięcie przetargu - Zakup siatek i ogrodzeń elektrycznych na potrzeby zadania C.3 wprowadzenie wypasu zwierząt w ramach Projektu LIFE11 NAT/PL/432
               Rozstrzygnięcie przetargu - Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd – Wydanie Przewodnika dla wspinaczy oraz Kalendarza
         ogłoszenia
            Projekt Life+ Beskid
               Obsługa Prawna
               Obsługa Prawna - zapytanie o cenę
               Materiały promocyjne - gadżety
               Ubezpieczenie majątku
               Wykonanie witryny internetowej
               Zakup oprogramowania GIS
               Oprogramowanie graficzne
               Tablice informacyjne
               Ubezpieczenie dwóch quadów i przyczepy
               Zapytanie - Tłumaczenie z angielskiego
               Naklejki promocyjne na samochody
               Organizacja i przeprowadzenie 6 imprez propagujących tradycyjne pasterstwo
               Konsultant Naukowy
               Konsultant Naukowy - osoba redagująca podręcznik dobrych praktyk
               Audyt finansowy
               Album multimedialny
            Projekt Life+ Jura
               Przeprowadzenie audytu finansowego na potrzeby Projektu nr LIFE11 NAT/PL/432 pod nazwą „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku
               Ubezpieczenie dwóch przyczep
               Nadzór merytoryczny nad wypasem owiec
               Dostawa paszy
               Nadzór botaniczny
               Czynna ochrona muraw naskalnych poprzez ukierunkowanie ruchu wspinaczkowego na potrzeby Projektu LIFE+ Ochrona cennych przyrodniczo zbiorowisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru PKOG
         Zawiadomienia
            Projekt Life+ Beskid
               Organizacja i przeprowadzenie 6 imprez propagujących tradycyjne pasterstwo
               Dostawa materiałów opałowych dla ZPKWŚ na 2015 r.
               Album multimedialny
               Audyt finansowy
               Konsultant Naukowy - osoba redagująca podręcznik dobrych praktyk
               Konsultant Naukowy
               Organizacja i przeprowadzenie 6 imprez propagujących tradycyjne pasterstwo
               Wykonanie naklejek promocyjnych na pojazdy
               Tłumacz języka angielskiego
               "Ubezpieczenie dwóch przyczep do przewozu zwierząt i dwóch przyczep kempingowych"
               Ubezpieczenie dwóch quadów i jednej przyczepy
               Tablice informacyjne
               Oprogarmowanie graficzne
               Oprogramowanie - baza danych
               Ubezpieczenie majątku
               Witryna internetowa
               Zawiadomienie - materiały promocyjne
               Zawiadomienie - Obsługa prawna
               Usługi Prawne - zamknięcie postępowania przed terminem
            Projekt Life+ Jura
               Zawiadomienie - Dostawa paliw na potrzeby projektu LIFE+ Nr LIFE11/NAT/PL/432 dla Biura terenowego w Smoleniu
               Zawiadomienie - Czynna ochrona muraw naskalnych poprzez ukierunkowanie ruchu wspinaczkowego na potrzeby Projektu LIFE+ Ochrona cennych przyrodniczo zbiorowisk nieleśnych charakterystycznych dla obsza
   2013 rok
      ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
         przetargi
            Projekt Life+ Beskid
               Nawigacji GPS
               Samochody osobowo-terenowe
                  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
                  Wyjaśnienia treści SIWZ
                  Wyjaśnienia treści SIWZ
                  Wyjaśnienia treści SIWZ
                  Wyjaśnienia treści SIWZ
               Quady i przyczepa
                  Wyjaśnienia treści SIWZ
                  Modyfikacja do SIWZ
                  Wyjaśnienia treści SIWZ
                  Wyjaśnienia treści SIWZ
                  Wyjaśnienia treści SIWZ
               Sprzęt komputerowy
               Samochody osobowo-terenowe
                  Wyjaśnienia treści SIWZ
                  Wyjaśnienia treści SIWZ
                  Wyjaśnienia treści SIWZ
         rozstrzygnięcia przetargów
            Projekt Life+ Beskid
               Unieważnienie przetargu
               Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego - dostawa dwóch nowych quadów i jednej przyczepy
               Rozstrzygnięcie przetargu
               Unieważnienie przetargu - dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowo-terenowych
               PROWADZENIE WYPASU OWIEC NA POWIERZCHNI 15 HA NA POLANIE WILCZY GROŃ W BESKIDZIE ŻYWIECKIM na potrzeby Projektu NR LIFE12 NAT/PL/000081 pod nazwą „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich
         ogłoszenia
            Projekt Life+ Beskid
               Mundury
               Telefony GSM
               Zestaw multimedialny
               Meble biurowe
               Kaseta depozytowa
               Sprzęt fotograficzny
               Kserokopiaraka
               Telefax
               zestaw multimedialny
            Projekt Life+ Jura
               Ubezpieczenie dwóch samochodów osobowo-terenowych, ciągnika rolniczego i przyczepy
               Dostawa 4 kompletów odzieży ochronnej dla Projektu nr LIFE11 NAT/PL/432
         Zawiadomienia
            Projekt Life+ Beskid
               Telefony GSM
               Sorty mundurowe
               Nawigacja GPS
               Meble biurowe
               Kaseta depozytowa
               Kserokopiarka
               Telefax
               3 aparaty fotogarficzne
               Zestaw multimedialny
corner   corner