logo
Wersja dla niedowidzących
  Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus ZMIANY W ZWIĄZKU ZE STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO
minus Dane adresowe
minus Oddziały
 ZASADY FUNKCJONOWANIA
plus Podstawa prawna
minus Statut ZPKWŚ
minus Struktura organizacyjna
plus Rada Parków
minus Zadania
minus Kodeks etyczny
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Przetargi
plus Ogłoszenia
plus Plan zamówień publicznych
 FINANSE
minus Majątek
minus Budżet
 NABÓR
plus Ogłoszenia o naborze
plus Informacje o wynikach naboru
 PLAN OCHRONY PARKU
minus Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd
plus Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus ePUAP
 UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
plus Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami
minus Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą
 ARCHIWUM
minus 2019 rok
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      minus Ogłoszenia
         minus Naprawa elementów placu edukacyjnego na terenie ZPKWŚ w Będzinie
         minus dostawa węgla kamiennego typu ekogroszek do Oddziału Biura ZPKWŚ w Smoleniu
         minus Dostawa artykułów biurowych i papierniczych
         minus Dostawa asortymentu przeznaczonego na nagrody rzeczowe w konkursach ekologicznych
         minus Prowadzenie wypasu owiec i kóz na wzgórzu Kyciowa Skała (gm. Wolbrom) w ramach utrzymania trwałości Projektu LIFE11 NAT/PL/000432
         minus Przygotowanie i wydruk materiałów pokonferencyjnych z XXIX Sympozjum Jurajskiego
         minus Usługa prowadzenia wypasu zwierząt gospodarskich (owiec i kóz) na wybranych murawach kserotermicznych położonych na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd (105 ha)
         minus Usługa usuwania rdestowca sachalińskiego (Reynoutria sachalinensis) na obszarze Doliny Wodącej, w rejonie Skały Biśnik
         minus Wykaszanie zmiennowilgotnych łąk wraz z usunięciem biomasy – Łąki Niegowonickie (gm. Łazy)
         minus Modernizacja sieci informatycznej w siedzibie Biura Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie
         minus Dostawa projektorów multimedialnych i ekranów projekcyjnych w celu doposażenia Ośrodków Edukacyjnych ZPKWŚ
         minus Wykonanie tablic urzędowych wraz z montażem na terenie Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego oraz demontażem i utylizacją istniejących tablic
         minus Remont balkonów wraz z malowaniem dachu w budynku Oddziału Biura ZPKWŚ w Żywcu
         minus Przygotowanie i druku publikacji „Parki krajobrazowe województwa śląskiego w pigułce, czyli zeszyt młodego przyrodnika”
         minus Wykonanie 9 szt. tablic urzędowych (ze stelażami) wraz z montażem na terenie Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
         minus Monitoring występowania szczawiu alpejskiego Rumex alpinus pod kątem skuteczności metody jego usuwania oraz opracowanie wskazań do prowadzernia zabiegów czynnej ochrony na terenach wskazanych przez Za
         minus Organizacja 2-dniowej konferencji pn. "Park Krajobrazowy Beskidu Małego" dofinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
         minus Usługa druku, wykonania i dostawy materiałów promocyjnych dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w ramach organizacji wystawy #zaPARKujMY
         minus Ubezpieczenie majątku ZPKWŚ
         minus Wykonanie zdjęć i filmu prezentującego walory przyrodnicze i krajobrazowe Parku Krajobrazowego Beskidu Małego
         minus Wykonanie materiałów konferencyjnych z nadrukiem na konferencję „Park Krajobrazowy Beskidu Małego”
         minus Usługę druku, wykonania i dostawy materiałów promocyjnych dla ZPKWŚ w ramach organizacji wystawy #zaPARKujMY
         minus Usługa transportu uczestnikóe konferencji pn. "Park Krajobrazowy Beskidu Małego"
         minus Świadczenie usługi telekomunikacyjnej opartej o sieć telefonii komórkowej wraz z dostępem do Internetu mobilnego z zachowaniem dotychczasowych numerów telefonicznych
         minus Usługa przygotowania i druku materiałów pokonferencyjnych z Konferencji „Park Krajobrazowy Beskidu Małego”
         minus Usługa druku magnesów z nadrukiem (w ramach organizacji wystawy #zaPARKujMY)
         minus dostawa samochodu osobowo - terenowego
         minus Usługa jednokrotnego koszenia siedlisk nieleśnych wraz z usunięciem biomasy - obszary w Olsztynie (Park Krajobrazowy Orlich Gniazd)
         minus dostawa 4 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych wraz z wyposażeniem do Biura ZPKWŚ w Będzinie
         minus Opracowanie wskazań do prowadzenia czynnej ochrony gatunków ptaków objętych ochroną strefową na obszarze Beskidzkich Parków Krajobrazowych (PK Beskidu Małego, PK Beskidu Śląskiego, Żywiecki PK) w woje
         minus Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostępem do Internetu oraz Internetu mobilnego z zachowaniem dotychczasowych 20 numerów telefonicznych i 4 numerów przeznaczonych na Internet mobilny oraz
         minus Modernizacja źródła ciepła w Oddziale Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Rudach
         minus Dostawa sadzonek drzew i krzewów wraz z usługą wykonania nasadzeń, dostawę ziemi urodzajnej z humusem oraz usługę rozścielenia ziemi na wyznaczonym terenie
         minus Wykonanie i montaż 40 sztuk tablic informacyjno-edukacyjnych
         minus Opracowanie wskazań do prowadzenia czynnej ochrony gatunków ptaków objętych ochroną strefową na obszarze Beskidzkich Parków Krajobrazowych (PK Beskidu Małego, PK Beskidu Śląskiego, Żywiecki PK) w woje
         minus Wykonanie usługi wycinki i pielęgnacji drzew wraz z uporządkowaniem terenu na działce o nr ewidencyjnym 255/4 przy ul. I. Krasickiego 25, 42-500 Będzin
         minus Dostawa sadzonek drzew i krzewów wraz z usługą wykonania nasadzeń, dostawę ziemi urodzajnej z humusem oraz usługę rozścielenia ziemi na wyznaczonym terenie
         minus Wykonanie i dostawa 8 sztuk ścianek ekspozycyjnych
         minus Dostawa 2 zestawów maszynek do wykonywania przypinek
         minus Przygotowanie i druk kalendarza trójdzielnego ZPKWŚ na 2020 rok
         minus Wykonanie i dostawa 12 stołów do Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Będzinie
         minus Dostawa 50 krzeseł do Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Będzinie
      plus Przetargi
      plus Plan zamówień publicznych
   plus NABÓR
plus 2018 rok
plus 2017 rok
plus 2016 rok
plus 2015 rok
plus 2014 rok
plus 2013 rok
 Sprawy do załatwienia
A A A


Załączniki do pobrania:
2019-02-04 14:28:07 - Informacja (642.32 kB)

Ilość odwiedzin: 527
Nazwa dokumentu: Naprawa elementów placu edukacyjnego na terenie ZPKWŚ w Będzinie
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Dujka
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Dujka
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator - Katarzyna Walkowicz
Data wytworzenia informacji: 2019-02-04 14:27:04
Data udostępnienia informacji: 2019-02-04 14:27:04
Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-02 09:38:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner