logo
Wersja dla niedowidzących
  Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus ZMIANY W ZWIĄZKU ZE STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO
minus Dane adresowe
minus Oddziały
 ZASADY FUNKCJONOWANIA
plus Podstawa prawna
minus Statut ZPKWŚ
minus Struktura organizacyjna
plus Rada Parków
minus Zadania
minus Kodeks etyczny
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Przetargi
minus Ogłoszenia
   minus Dostawa paliw w 2020 dla Biura ZPKWŚ w Będzinie
   minus Dostawa paliwa w 2020 roku dla Oddziału Biura ZPKWŚ w Rudach
   minus Dostawa paliwa w 2020 roku dla Oddziału Biura ZPKWŚ w Żywcu
   minus Usunięcie samosiewów drzew i krzewów wraz z usunięciem biomasy - Park Krajobrazowy Orlich Gniazd.
   minus Dostawa artykułów biurowych, papieru i tonerów oraz materiąłów edukacyjnych dla Biura ZPKWŚ w Będzinie
   minus Usługa prowadzenie wypasu owiec i kóz na wzgórzu Kyciowa Skała w Strzegowie
   minus Rozbiórka części budynku gospodarczo-garażowego biura ZPKWŚ w Będzinie oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej po zakończonych pracach rozbiórkowych
   minus Budowa szamba w Oddziale ZPKWŚ w Rudach
   minus Monitoring przyrodniczy LIfe Beskidy 2020.PDF
   minus sprzedaż trzech samochodów służbowych
   minus wykonanie dokumentacji: „Wskazania do czynnej ochrony wybranych gatunków i siedlisk na terenie parków krajobrazowych województwa śląskiego
   minus Wykonanie dokumentacji: „Wskazania do czynnej ochrony wybranych gatunków i siedlisk na terenie parków krajobrazowych województwa śląskiego – ocena potencjalnych siedlisk różanki Rhodeus sericeus amaru
   minus wykonanie dokumentacji: „Wskazania do czynnej ochrony wybranych gatunków i siedlisk na terenie parków krajobrazowych województwa śląskiego – ocena potencjalnych siedlisk raka szlachetnego Astacus asta
   minus sprzedaż i dostawa węgla kamiennego typu ekogroszek dla Oddziału Biura ZPKWŚ w Smoleniu w 2020 r.
   minus Budowa szamba w Oddziale ZPKWŚ w Rudach
   minus Wykonanie dokumentacji: Wskazania do czynnej ochrony wybranych gatunków i siedlisk na terenie parków krajobrazowych województwa śląskiego
   minus Wykonanie dokumentacji: „Wskazania do czynnej ochrony wybranych gatunków i siedlisk na terenie parków krajobrazowych województwa śląskiego – Opracowanie strategii dotyczącej zachowania cennych przyrod
   minus Usługa prowadzenia obwoźnego wypasu zwierząt gospodarskich (owiec i kóz) na wybranych murawach kserotermicznych położonych na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd (105 ha)
   minus sprzedaż dwóch samochodów służbowych
   minus Sprzedaż dwóch samochodów służbowych
   minus Budowa szamba w Oddziale ZPKWŚ w Rudach
   minus Usługa prowadzenia wypasu zwierząt gospodarskich (owiec i kóz) na obszarze siedlisk nieleśnych w Łutowcu
   minus Usługa usuwania rdestowca sachalińskiego (Reynoutria sachalinensis) na obszarze Doliny Wodącej, w rejonie Skały Biśnik
   minus Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem na cztery koła dla ZPKWŚ
   minus Ubezpieczenie majątku ZPKWŚ
   minus Budowa szamba w oddziale ZPKWŚ w Rudach
   minus Dostawa węgla kamiennego typu eko-groszek do oddziału ZPKWŚ w Rudach
   minus Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Biura i Oddziałów Biura ZPKWŚ w okresie 01.12.2020r.-30.11.2021r.
   minus Wykonanie i ustawienie 27 tablic granicznych na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Woj. Śląskiego. ( Tablic urzędowych znakujących granice Parków Krajobrazowych
   minus świadczenie usług telefonii komórkowej z zachowaniem dotychczasowych 23 numerów telefonicznych w okresie 09.12.2020r. – 08.12.2021r. oraz na dostawę 22 fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Biu
   minus Nadzór przyrodniczy nad zadaniem – usuwanie podrostów drzew i krzewów na terenie powierzchni siedlisk nieleśnych w Łutowcu (gm. Niegowa, PKOG)
   minus usługa usuwania podrostów drzew i krzewów na terenie powierzchni siedlisk nieleśnych w Łutowcu (gm. Niegowa, PKOG)
   minus Dostawa 22 fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Biura i Oddziałów ZPKWŚ
   minus usługa przeciwdziałanie antropopresji w obszarach cennych przyrodniczo – ukierunkowanie ruchu turystycznego w obszarach chronionych – wykonanie prac naprawczych na ścieżce edukacyjnej w Dolinie Wodąc
   minus Przeciwdziałanie antropopresji w obszarach cennych przyrodniczo – ukierunkowanie ruchu turystycznego w obszarach chronionych – wykonanie prac naprawczych na ścieżce edukacyjnej w Dolinie Wodącej
   minus III postępowanie Przeciwdziałanie antropopresji w obszarach cennych przyrodniczo – ukierunkowanie ruchu turystycznego w obszarach chronionych – wykonanie prac naprawczych na ścieżce edukacyjnej w Doli
   minus przygotowanie i druk publikacji pn. „Witaj w Parku, czyli wycieczki przyrodnicze po parkach krajobrazowych województwa śląskiego”
   minus przygotowanie i druk publikacji pn. „Skalny świat Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego”
   minus Usuwanie podrostów drzew i krzewów wraz z koszeniem powierzchni siedlisk nieleśnych na obszarze ZPKWŚ
   minus sukcesywna bezgotówkowa dostawa paliw do pojazdów służbowych i sprzętu gospodarczego dla Biura i Oddziałów Biura ZPKWŚ w 2021r.
   minus Kompleksowa obsługa bankowa ZPKWŚ w Będzinie
plus Plan zamówień publicznych
 FINANSE
minus Majątek
minus Budżet
 NABÓR
plus Ogłoszenia o naborze
plus Informacje o wynikach naboru
 PLAN OCHRONY PARKU
minus Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd
plus Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
minus ePUAP
 UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
plus Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami
minus Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą
 AUDYT
plus Kontrole zewnętrzne
 ARCHIWUM
plus 2019 rok
plus 2018 rok
plus 2017 rok
plus 2016 rok
plus 2015 rok
plus 2014 rok
plus 2013 rok
 Sprawy do załatwienia
A A A


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > Ogłoszenia

Spis dokumentów:
1. Dostawa paliw w 2020 dla Biura ZPKWŚ w Będzinie
2. Dostawa paliwa w 2020 roku dla Oddziału Biura ZPKWŚ w Rudach
3. Dostawa paliwa w 2020 roku dla Oddziału Biura ZPKWŚ w Żywcu
4. Usunięcie samosiewów drzew i krzewów wraz z usunięciem biomasy - Park Krajobrazowy Orlich Gniazd.
5. Dostawa artykułów biurowych, papieru i tonerów oraz materiąłów edukacyjnych dla Biura ZPKWŚ w Będzinie
6. Usługa prowadzenie wypasu owiec i kóz na wzgórzu Kyciowa Skała w Strzegowie
7. Rozbiórka części budynku gospodarczo-garażowego biura ZPKWŚ w Będzinie oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej po zakończonych pracach rozbiórkowych
8. Budowa szamba w Oddziale ZPKWŚ w Rudach
9. Monitoring przyrodniczy LIfe Beskidy 2020.PDF
10. sprzedaż trzech samochodów służbowych
TOYOTA Corolla Verso 2.0 Disel MR’04 OPEL Vectra C 1.8 MR’02 TOYOTA Corolla Liftback MR’00
11. wykonanie dokumentacji: „Wskazania do czynnej ochrony wybranych gatunków i siedlisk na terenie parków krajobrazowych województwa śląskiego
Opracowanie strategii dotyczącej zachowania cennych przyrodniczo obszarów wodno-błotnych na terenie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą”
12. Wykonanie dokumentacji: „Wskazania do czynnej ochrony wybranych gatunków i siedlisk na terenie parków krajobrazowych województwa śląskiego – ocena potencjalnych siedlisk różanki Rhodeus sericeus amaru
13. wykonanie dokumentacji: „Wskazania do czynnej ochrony wybranych gatunków i siedlisk na terenie parków krajobrazowych województwa śląskiego – ocena potencjalnych siedlisk raka szlachetnego Astacus asta
14. sprzedaż i dostawa węgla kamiennego typu ekogroszek dla Oddziału Biura ZPKWŚ w Smoleniu w 2020 r.
15. Budowa szamba w Oddziale ZPKWŚ w Rudach
16. Wykonanie dokumentacji: Wskazania do czynnej ochrony wybranych gatunków i siedlisk na terenie parków krajobrazowych województwa śląskiego
Opracowanie strategii dotyczącej zachowania cennych przyrodniczo obszarów wodno-błotnych na terenie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą
17. Wykonanie dokumentacji: „Wskazania do czynnej ochrony wybranych gatunków i siedlisk na terenie parków krajobrazowych województwa śląskiego – Opracowanie strategii dotyczącej zachowania cennych przyrod
18. Usługa prowadzenia obwoźnego wypasu zwierząt gospodarskich (owiec i kóz) na wybranych murawach kserotermicznych położonych na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd (105 ha)
19. sprzedaż dwóch samochodów służbowych
20. Sprzedaż dwóch samochodów służbowych
21. Budowa szamba w Oddziale ZPKWŚ w Rudach
22. Usługa prowadzenia wypasu zwierząt gospodarskich (owiec i kóz) na obszarze siedlisk nieleśnych w Łutowcu
23. Usługa usuwania rdestowca sachalińskiego (Reynoutria sachalinensis) na obszarze Doliny Wodącej, w rejonie Skały Biśnik
24. Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem na cztery koła dla ZPKWŚ
25. Ubezpieczenie majątku ZPKWŚ
26. Budowa szamba w oddziale ZPKWŚ w Rudach
27. Dostawa węgla kamiennego typu eko-groszek do oddziału ZPKWŚ w Rudach
28. Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Biura i Oddziałów Biura ZPKWŚ w okresie 01.12.2020r.-30.11.2021r.
29. Wykonanie i ustawienie 27 tablic granicznych na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Woj. Śląskiego. ( Tablic urzędowych znakujących granice Parków Krajobrazowych
30. świadczenie usług telefonii komórkowej z zachowaniem dotychczasowych 23 numerów telefonicznych w okresie 09.12.2020r. – 08.12.2021r. oraz na dostawę 22 fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Biu
31. Nadzór przyrodniczy nad zadaniem – usuwanie podrostów drzew i krzewów na terenie powierzchni siedlisk nieleśnych w Łutowcu (gm. Niegowa, PKOG)
32. usługa usuwania podrostów drzew i krzewów na terenie powierzchni siedlisk nieleśnych w Łutowcu (gm. Niegowa, PKOG)
33. Dostawa 22 fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Biura i Oddziałów ZPKWŚ
34. usługa przeciwdziałanie antropopresji w obszarach cennych przyrodniczo – ukierunkowanie ruchu turystycznego w obszarach chronionych – wykonanie prac naprawczych na ścieżce edukacyjnej w Dolinie Wodąc
35. Przeciwdziałanie antropopresji w obszarach cennych przyrodniczo – ukierunkowanie ruchu turystycznego w obszarach chronionych – wykonanie prac naprawczych na ścieżce edukacyjnej w Dolinie Wodącej
36. III postępowanie Przeciwdziałanie antropopresji w obszarach cennych przyrodniczo – ukierunkowanie ruchu turystycznego w obszarach chronionych – wykonanie prac naprawczych na ścieżce edukacyjnej w Doli
37. przygotowanie i druk publikacji pn. „Witaj w Parku, czyli wycieczki przyrodnicze po parkach krajobrazowych województwa śląskiego”
38. przygotowanie i druk publikacji pn. „Skalny świat Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego”
39. Usuwanie podrostów drzew i krzewów wraz z koszeniem powierzchni siedlisk nieleśnych na obszarze ZPKWŚ
40. sukcesywna bezgotówkowa dostawa paliw do pojazdów służbowych i sprzętu gospodarczego dla Biura i Oddziałów Biura ZPKWŚ w 2021r.
41. Kompleksowa obsługa bankowa ZPKWŚ w Będzinie
polegająca na prowadzeniu rachunków bankowych (konta podstawowego i czterech pomocniczych) przez okres 48 miesięcy

Ilość odwiedzin: 131512
Nazwa dokumentu: Ogłoszenia
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Gil
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Labocha
Osoba, która wprowadzała dane: Piotr Gil
Data wytworzenia informacji: 2011-07-01 09:34:36
Data udostępnienia informacji: 2011-07-01 09:34:36
Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-29 15:05:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner