logo
Wersja dla niedowidzących
  Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane adresowe
minus Oddziały
 ZASADY FUNKCJONOWANIA
plus Podstawa prawna
minus Statut ZPKWŚ
minus Struktura organizacyjna
plus Rada Parków
minus Zadania
minus Kodeks etyczny
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Przetargi
plus Rozstrzygnięcie przetargów
plus Ogłoszenia
plus Zawiadomienia
plus Pytania i odpowiedzi
plus Plan zamówień publicznych
 FINANSE
minus Majątek
minus Budżet
 NABÓR
plus Informacja o wynikach naboru
plus Ogłoszenia o naborze
 PLAN OCHRONY PARKU
minus Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd
 Elektroniczna skrzynka podawcza
minus ePUAP
 Sprawy do załatwienia
A A A


Mapa strony:

INFORMACJE OGÓLNE
   Dane adresowe
   Oddziały

ZASADY FUNKCJONOWANIA
   Podstawa prawna
      Rozporządzenia
   Statut ZPKWŚ
   Struktura organizacyjna
   Rada Parków
      Uchwały Rady ZPKWŚ
   Zadania
   Kodeks etyczny

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   Przetargi
      Zespół Parków Krajobrazowych
         Materiały biurowe 2014 - 2016 Żywiec
         22.01.2015r. Utworzenie ekologicznego parku Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego w pigułce na terenie siedziby Biura Zespołu Parki Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie
         Usunięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu oraz wykonanie pielęgnacji drzew na terenie rezerwatów przyrody: Parkowe, Ostrężnik, Sokole Góry, Zielona Góra położonych na terenie województ
         Usuwanie podrostów drzew i krzewów wraz z usunięciem biomasy w ramach realizacji zadania: Ochrona cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów nieleśnych na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gn
         Prace pielęgnacyjno-lecznicze na wybranych pomnikach przyrody oraz starodrzewie wraz z usunięciem podrostów drzew i krzewów w ramach realizacji zadania: „Ochrona starodrzewu i wybranych pomnikó
         Prace w zakresie czynnej ochrony przyrody w ramach realizacji zadania "Zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej na wybranych obszarach chronionych ZPKWŚ"
         Prace w zakresie czynnej ochrony przyrody w ramach realizacji zadania „Zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej na wybranych obszarach chronionych ZPKWŚ”.
         Opracowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do przygotowania Planu Ochrony Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą
      Projekt LIFE+ Beskid
         Nawigacji GPS
         Samochody osobowo-terenowe
            Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
            Wyjaśnienia treści SIWZ
            Wyjaśnienia treści SIWZ
            Wyjaśnienia treści SIWZ
            Wyjaśnienia treści SIWZ
         Quady i przyczepa
            Wyjaśnienia treści SIWZ
            Modyfikacja do SIWZ
            Wyjaśnienia treści SIWZ
            Wyjaśnienia treści SIWZ
            Wyjaśnienia treści SIWZ
         Sprzęt komputerowy
         Samochody osobowo-terenowe
            Wyjaśnienia treści SIWZ
            Wyjaśnienia treści SIWZ
            Wyjaśnienia treści SIWZ
         Samochody osobowo-terenowe
            Wyjaśnienia treści SIWZ
            Wyjaśnienia treści SIWZ
         Monitoring przyrodniczy
            Wyjaśnienia treści SIWZ
            uchylenie postępowania
         Usługa Cateringowa
            Wyjaśnienie treści SIWZ
            Wyjaśnienia treści SIWZ
         Materiały biurowe, papier, tonery
            Unieważnienie przetargu
         Dostawa materiałów biurowych, tonerów i papieru
         Dostawa materiałów biurowych,tonerów i papieru
            Wyjaśnienia treści SIWZ
         Dostawa owiec i psów stóżujących, prowadzenie wypasu w latach 2014-2022 oraz jednokrotne wykoszenie roślinności łąkowej na obszarach wsakzanych w ramach projektu LIFE12 NAT/PL/000081
            Modyfikacja do SIWZ
            Wyjaśnienia treści SIWZ
            Modyfikacja SIWZ i ogłoszenia
         Zakup paliwa do pojazdów mechanicznych (samochodów i quadów) na potrzeby Projektu nr LIFE12 NAT/PL/00081
         Zakup paliwa do pojazdów mechanicznych (samochodów i quadów) na potrzeby Projektu nr LIFE12 NAT/PL/00081
         Koszenie płatów ze szczawiem alpejskim wraz z usuwaniem biomasy oraz dosiewanie rodzimych gatunków roślin
            Modyfikacja SIWZ i Ogłoszenia
         Dostawa koszar panelowych, wodopojów, fladr i pastuchów elektrycznych
         Zakup paliwa do pojazdów mechanicznych (samochodów i quadów) na potrzeby Projektu nr LIFE12 NAT/PL/00081
         2 SZT. PLATFORM OBSERWACYJNYCH
            Modyfikacja SIWZ i Ogłoszenia
         USUWANIE SAMOSIEWÓW DRZEW I KRZEWÓW
            Modyfikacja SIWZ i ogłoszenia
         JEDNOKROTNE WYKOSZENIE ROŚLINNOŚCI ŁĄKOWEJ I MURAWOWEJ
            Modyfikacja SIWZ i ogłoszenia
            Modyfikacja SIWZ i ogłoszenia
         Infrastruktura pasterska
            Wyjaśnienia treści SIWZ
            Wyjaśnienia treści SIWZ
         Edukacja i ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych ze wskazaniem cennych przyrodniczo siedlisk oraz działań czynnej ochrony przyrody wykonywanej w ramach Pro
            Modyfikacja SIWZ
            Wyjaśnienia treści SIWZ
         Wydanie podręcznika dobrych praktyk pasterskich oraz ulotki informacyjnej na potrzeby Projektu LIFE12 NAT/PL/000081 pod nazwą „Ochrona Zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobr
            Wyjaśnienia treści SIWZ
         ZAPYTANIE OFERTOWE MATERIAŁY PROMOCYJNE
         USŁUGI JEDNOKROTNEGO WYKOSZENIA ROŚLINNOŚCI ŁĄKOWEJ WRAZ Z LIKWIDACJĄ BIOMASY ORAZ USUNIĘCIEM SAMOSIEWÓW DRZEW I KRZEWÓW NA OBSZARACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W ROKU 2016 W RAMACH PR
         Dodatkowe jednokrotne koszenie płatów ze szczawiem alpejskim wraz z usunięciem biomasy oraz dosiewanie rodzimych gatunków roślin w miejscu występowania szczawiu alpejskiego na obszarach wskazanych prz
         DOSTARCZENIE MIESZANKI NASION MIETLICY POSPOLITEJ I KOSTRZEWY CZERWONEJ ORAZ DOSIEWANIE RODZIMYCH GATUNKÓW ROŚLIN W MIEJSCU WYSTĘPOWANIA SZCZAWIU ALPEJSKIEGO NA OBSZARACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEG
         PROWADZENIE WYPASU OWIEC NA POWIERZCHNI 15 HA NA POLANIE WILCZY GROŃ W BESKIDZIE ŻYWIECKIM na potrzeby Projektu NR LIFE12 NAT/PL/000081 pod nazwą „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich
         DWUKROTNE KOSZENIE PŁATÓW SZCZAWIU ALPEJSKIEGO W 2018 ROKU NA OBSZARACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH PROJEKTU NR LIFE12 NAT/PL/000081 pod nazwą „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Bes
         „Budowa infrastruktury pasterskiej –bacówki wraz z niezbędną infrastrukturą” na potrzeby Projektu NR LIFE12 NAT/PL/000081 pod nazwą „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobr
         Budowa infrastruktury pasterskiej – bacówki wraz z niezbędną infrastrukturą” na potrzeby Projektu NR LIFE12 NAT/PL/000081 pod nazwą „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobr
         Budowa infrastruktury pasterskiej – bacówki wraz z niezbędną infrastrukturą
      Projekt LIFE+
         Mechaniczne usuwanie rdestowca (Reynoutria ssp.) w Dolinie Wodącej w okolicach Smolenia w ramach projektu LIFE+ NR LIFE11 NAT/PL/432
         Organizacja warsztatów edukacyjnych w ramach projektu LIFE+ LIFE11 NAT/PL/432
         Dostawa materiałów biurowych, tonerów i papieru na lata 2014-2016 na potrzeby projektu nr LIFE11 NAT/PL/432 pod nazwą „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla o
         Dostawa paliw na potrzeby realizacji projektu LIFE+ NR LIFE11 NAT/PL/432 dla Biura terenowego w Smoleniu Nr 20781 - 2014
         Materiały biurowe 2014 - 2016 Life+
         Dostawa materiałów biurowych, papieru i tonerów - modyfikacja do SIWZ
         Catering LIFE11 NAT/PL/432
         Organizacja cateringu
         Zakup siatek i ogrodzeń
         Zakup siatek i ogrodzeń elektrycznych na potrzeby zadania C.3.
         Zakup siatek i ogrodzeń elektrycznych na potrzeby zadania C.3. wprowadzenie wypasu zwierząt w ramach Projektu LIFE11 NAT/PL/432
         Usuwanie podrostów drzew i krzewów wraz z usunięciem biomasy na obszarach wskazanych przez Zamawiającego w ramach Projektu LIFE+ LIFE11 NAT/PL/432
         Ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez wykonanie miejsc postojowych dla turystów na potrzeby projektu LIFE+ LIFE11 NAT/PL/432 - etap II i III
         Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd – Wydanie Przewodnika dla wspinaczy oraz Kalendarza na 2015 rok
         Dostawa paliw na potrzeby realizacji projektu LIFE+ NR LIFE11 NAT/PL/432 dla Biura terenowego LIFE+ w Smoleniu
         Dostawa paliw na potrzeby realizacji projektu LIFE+ NR LIFE11 NAT/PL/432 dla Biura terenowego LIFE+ w Smoleniu
         Prowadzenie wypasu owiec na obszarze wzgórza Kromołowiec w Niegowonicach w ramach Projektu LIFE+ LIFE11 NAT/PL/432
         Usługi wycinania pniaków z powierzchni Skał Zegarowych oraz przeprowadzenie wycinki z usuwaniem karp na Wzgórzu Kromołowiec na potrzeby Projektu LIFE 11 NAT/PL/432
         Usługi wycinania pniaków z powierzchni Skał Zegarowych oraz przeprowadzenie wycinki z usuwaniem karp na Wzgórzu Kromołowiec na potrzeby Projektu LIFE11 NAT/PL/432
   Rozstrzygnięcie przetargów
      Zespół Parków Krajobrazowych Będzin
         Materiały biurowe 2014 - 2016 Żywiec
         22.01.2015r. Utworzenie ekologicznego parku Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego w pigułce na terenie siedziby Biura Zespołu Parki Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie
      Projekt LIFE+ Beskid
         Unieważnienie przetargu
         Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego - dostawa dwóch nowych quadów i jednej przyczepy
         Rozstrzygnięcie przetargu
         Unieważnienie przetargu - dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowo-terenowych
         Rozszczygnięce przetargu
         Rozstrzygnięcie przetargu - Monitoring przyrodniczy
         Rozstrzygnięcie przetargu - Usługa cateringowa
         Monitoring przyrodniczy
         Rozstzrygnięcie - materiały biurowe
         Unieważnienie przetargu - zakup paliwa do pojazdów mechanicznych (samochodów i quadów)
         Unieważnienie przetargu - zakup paliwa do pojazdów mechanicznych (samochodów i quadów)
         Dostawa koszar panelowych, wodopojów, fladr i pastuchów elektrycznych
         Dostawa owiec i psów stóżujących, prowadzenie wypasu w latach 2014-2022 oraz jednokrotne wykoszenie roślinności łąkowej na obszarach wsakzanych w ramach projektu LIFE12 NAT/PL/000081
            Modyfikacja do SIWZ
            Wyjaśnienia treści SIWZ
            Modyfikacja SIWZ i ogłoszenia
         Zawiadomienie - Infrastruktura pasterska - 3 szt. kompleksów pasterskich
         Usuwanie samosiewów drzew i krzewów
         JEDNOKROTNE WYKOSZENIE ROŚLINNOŚCI ŁĄKOWEJ I MURAWOWEJ
         Edukacja i ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych ze wskazaniem cennych przyrodniczo siedlisk oraz działań czynnej ochrony przyrody wykonywanej w ramach Pro
         Wydanie podręcznika dobrych praktyk pasterskich oraz ulotki informacyjnej na potrzeby Projektu LIFE12 NAT/PL/000081 pod nazwą „Ochrona Zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobr
         Dodatkowe jednokrotne koszenie płatów ze szczawiem alpejskim wraz z usunięciem biomasy oraz dosiewanie rodzimych gatunków roślin w miejscu występowania szczawiu alpejskiego
         PROWADZENIE WYPASU OWIEC NA POWIERZCHNI 15 HA NA POLANIE WILCZY GROŃ W BESKIDZIE ŻYWIECKIM na potrzeby Projektu NR LIFE12 NAT/PL/000081 pod nazwą „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich
      Materiały biurowe 2014 - 2016 Żywiec
      Projekt LIFE+
         Rozstrzygnięcie przetargu - Organizacja Cateringu
         Rozstrzygnięcie przetargu - Zakup siatek i ogrodzeń elektrycznych na potrzeby zadania C.3 wprowadzenie wypasu zwierząt w ramach Projektu LIFE11 NAT/PL/432
         Rozstrzygnięcie przetargu - Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd – Wydanie Przewodnika dla wspinaczy oraz Kalendarza
      Organizacja warsztatów edukacyjnych w ramach projektu LIFE+ LIFE11 NAT/PL/432
      Zakup paliwa do pojazdów mechanicznych (samochodów i quadów) na potrzeby Projektu nr LIFE12 NAT/PL/00081
      Mechaniczne usuwanie rdestowca (Reynoutria ssp.) w Dolinie Wodącej w okolicach Smolenia w ramach projektu LIFE+ NR LIFE11 NAT/PL/432
      Koszenie płatów ze szczawiem alpejskim wraz z usuwaniem biomasy oraz dosiewanie rodzimych gatunków roślin
         Modyfikacja SIWZ i Ogłoszenia
      JEDNOKROTNE WYKOSZENIE ROŚLINNOŚCI ŁĄKOWEJ I MURAWOWEJ
         Modyfikacja SIWZ i ogłoszenia
         Modyfikacja SIWZ i ogłoszenia
   Ogłoszenia
      Zespół Parków Krajobrazowych
         Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na modernizację kompleksu dydaktycznego PKCKKRW
         Usługa prowadzenia wypasu zwierząt gospodarskich (owiec i kóz) na wybranych murawach kserotermicznych położonych na terenie PK Orlich Gniazd
         Usługa usuwania rdestoowca sachalińskiego na obszarze Doliny Wodącej, w rejonie Skały Biśnik
         usługa usuwania rdestoowca sachalińskiego na obszarze Doliny Wodącej, w rejonie Skały Biśnik
         Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na modernizację kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich
         Usuwanie podrostów drzew i krzewów na obszarze wybranych muraw kserotermicznych i naskalnych położonych na terenie PK Orlich Gniazd
         Dostawa usług telefonii stacjonarnej i internetowej dla ZPKWŚ
         Usuwanie podrostów drzew i krzewów na obszarze wybranych muraw kserotermicznych i naskalnych położonych na terenie PK Orlich Gniazd
         Ubezpieczenie majątku ZPKWŚ
         Remont elewacji budynku w Oddziale Biura ZPKWŚ w Żywcu
         Dostawa paliw w 2018 r. dla Biura ZPKWŚ w Będzinie
         Dostawa paliw w 2018 r. dla Oddziału ZPKWŚ w Rudach
         Dostawa paliw w 2018 r. dla Oddziału ZPKWŚ w Smoleniu
         Ponowienie zapytania ofertowego na dostawę paliw w 2018 r. dla Oddziału ZPKWŚ w Rudach
         Usługa serwisowania oraz bieżących napraw samochodów służbowych Biura ZPKWŚ w Będzinie
         Sprzedaż i dostawa węgla kamiennego typu eko - groszek dla Oddziału Biura ZPKWŚ w Smoleniu
         Przygotowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego dla zadania pn. „Budowa obiektu dydaktyczno–wystawienniczego w Ośrodku Edukacyjno–Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Wo
         Prowadzenie wypasu owiec i kóz na wzgórzu Kyciowa Skała (gm. Wolbrom) w ramach utrzymania trwałości Projektu LIFE11 NAT/PL/000432
         Prowadzenie wypasu zwierząt gospodarskich (owiec i kóz) na wybranych murawach kserotermicznych położonych na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd
         Przygotowanie i druk materiałów pokonferencyjnych z XXVIII Sympozjum Jurajskiego „Człowiek i przyroda Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej”
         Przygotowanie i druk albumu „Przyroda parków krajobrazowych województwa śląskiego”
         Dostawa usług telefonii komórkowej i stacjonarnej wraz z dostępem do internetu dla Biura i Oddziałów Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Będzinie.
         Usuwanie rdestowca sachalińskiego (Reynoutria sachalinensis) na obszarze Doliny Wodącej, w rejonie Skały Biśnik
      Projekt LIFE+ Beskid
         Mundury
         Telefony GSM
         Zestaw multimedialny
         Meble biurowe
         Kaseta depozytowa
         Sprzęt fotograficzny
         Kserokopiaraka
         Telefax
         zestaw multimedialny
         Obsługa Prawna
         Obsługa Prawna - zapytanie o cenę
         Materiały promocyjne - gadżety
         Ubezpieczenie majątku
         Wykonanie witryny internetowej
         Zakup oprogramowania GIS
         Oprogramowanie graficzne
         Tablice informacyjne
         Ubezpieczenie dwóch quadów i przyczepy
         Zapytanie - Tłumaczenie z angielskiego
         Naklejki promocyjne na samochody
         Organizacja i przeprowadzenie 6 imprez propagujących tradycyjne pasterstwo
         Konsultant Naukowy
         Konsultant Naukowy - osoba redagująca podręcznik dobrych praktyk
         Audyt finansowy
         Album multimedialny
         Zaprojektowanie i opublikowanie 15 artykułów
         Dostawa owiec, tryków psów pasterskich i prowadzenie wypasu w latach 2017 - 2023
         Dostawa infrastruktury pasterskiej: koszarów panelowych, wodopojów, pastuchów elektrycznych oraz fladr
         Dostawa owiec, tryków i psów stróżujących oraz prowadzenie wypasu owiec w latach 2017 - 2023 na obszarach wskazanych przez Zamawiającego
         Dostawa infrastruktury pasterskiej: koszarów panelowych, wodopojów, pastuchów elektrycznych oraz flard
         Ekspertyza przyrodnicza - zapewnienie optymalnej mieszanki nasion roślin łąkowych i sposobu jej wysiewu, powodującej intensyfikację zadarnienia miejsc po wykoszeniu szczawiu alpejskiego Rumex alpinus
         Mapy rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych
         Renowacja i ustawienie w terenie tablic informacyjnych na potrzeby Projektu LIFE nr LIFE12 NAT/PL/000081
         Inwentaryzacja przyrodnicza dla IV i V kompleksu wypasowego oraz monitoring występowania szczawiu alpejskiego Rumex alpinus pod kątem skuteczności metody jego usuwania na wybranych powierzchniach
         Wykonanie za pomocą drona zdjęć oraz filmu z przelotu nad powierzchniami zakwalifikowanymi do Projektu Life+ Beskidy w ramach Projektu LIFE12 NAT/PL/000081
         Ekspertyza przyrodnicza - zapewnienie optymalnej mieszanki nasion roślin łąkowych i sposobu jej wysiewu, powodującej intensyfikację zadarnienia miejsc po wykoszeniu szczawiu alpejskiego
         Reedycja "Podręcznika dobrych praktyk pasterskich (działanie E.4)"
         Zakup nowej bindownicy na potrzeby realizacji Projektu LIFE12 NAT/PL/000081
         organizacja Międzynarodowej Konferencji Podsumowującej Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 dla 80 uczestników
         organizacja MIędzynarodowej Konferencji podsumowującej Projekt LIFE12
         Wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego bacówki wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby Projektu LIFE12
         Wykonanie albumu multimedialnego Projektu LIFE12
         Wykonanie ulotki informacyjnej dotyczącej Projektu LIFE12
         Monitoring przyrodniczy dla IV i V kompleksu wypasowego oraz monitoring występowania szczawiu alpejskiego Rumex alpinus
         Wydanie albumu multmedialnego Projektu LIFE12 NAT/PL/000081
         Organizacja konferencji podsumowującej projekt – materiały konferencyjne (przygotowanie techniczne i druk) na potrzeby Projektu LIFE12 NAT/PL/000081
      Projekt LIFE+
         Przeprowadzenie audytu finansowego na potrzeby Projektu nr LIFE11 NAT/PL/432 pod nazwą „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku
         Ubezpieczenie dwóch samochodów osobowo-terenowych, ciągnika rolniczego i przyczepy
         Dostawa 4 kompletów odzieży ochronnej dla Projektu nr LIFE11 NAT/PL/432
         Ubezpieczenie dwóch przyczep
         Nadzór merytoryczny nad wypasem owiec
         Dostawa paszy
         Nadzór botaniczny
         Czynna ochrona muraw naskalnych poprzez ukierunkowanie ruchu wspinaczkowego na potrzeby Projektu LIFE+ Ochrona cennych przyrodniczo zbiorowisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru PKOG
         Konsultacje naukowe i nadzór przyrodniczy w zakresie działań czynnej ochrony prowadzony w 2015 roku w ramach Projektu LIFE+
         Nadzór merytoryczny nad prowadzeniem działań związanych z wypasem na potrzeby Projektu LIFE+
         Wykonanie ortofotomapy na potrzeby Projektu Life+ LIFE11 NAT/PL/432
         Zakup 28 sztuk owiec rasy świniarka (26 maciorek i 2 tryków) do prowadzenia wypasu zwierząt - Projekt Life+ LIFE11 NAT/PL/432
         Zakup 28 sztuk owiec rasy świniarka (26 maciorek i 2 tryków) do prowadzenia wypasu zwierząt w ramach realizacji Projektu LIFE+ LIFE11 NAT/PL/432
         Dostawa paszy dla owiec na potrzeby Projektu LIFE+ LIFE11 NAT/PL/432 pn. „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd"
         Wykonanie albumu multimedialnego dla Projektu Life+ LIFE11 NAT/PL/432
         Wykonanie albumu multimedialnego dla Projektu Life+ LIFE11 NAT/PL/432
         Wykonanie usługi cateringowej dla 60 osób
         Wykonanie usługi transportowej dla 45 osób
         Wykonanie usługi cateringowej dla 60 osób
         Wykonanie usługi transportowej dla 45 osób
         Wykonanie usługi cateringowej dla 60 osób
         Skład i druk Kalendarza na 2016
         Organizacja w dniach 18-20 kwietnia 2016 r. Międzynarodowej Konferencji Podsumowującej Projekt LIFE11 NAT/PL/432 dla 150 uczestników
         Dostawa laptopa i 2 przenośnych dysków zewnętrznych
         Dostawa laptopa i 2 przenośnych dysków zewnętrznych na potrzeby Projektu Life11 NAT/PL/432
         Dostawa tabletu z oprogramowaniem GIS na cele realizacji Projektu LIFE11 NAT/PL/432
         Dostawa artykułów biurowych (artykuły biurowe, papier, tonery) na potrzeby Projektu LIFE11 NAT/PL/432
         Usługi tłumaczeniowe na potrzeby Projektu LIFE11 NAT/PL/432
         Dostawa dwóch par butów terenowych na potrzeby Projektu LIFE11 NAT/PL/432
         Dostawa oprogramowania/pakietu biurowego dla Projektu Life+ LIFE11 NAT/PL/432
         Przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego Kaspersky Internet Security na okres minimum 12 miesięcy
         Organizacja konferencji podsumowującej projekt – materiały konferencyjne (przygotowanie techniczne i druk) na potrzeby Projektu LIFE11 NAT/PL/432
         Dostawa sortu mundurowego na potrzeby Projektu LIFE11 NAT/PL/432
         Wykonanie ekspertyzy drogowej parkingu w Kostkowicach na potrzeby Projektu LIFE+ Ochrona cennych przyrodniczo zbiorowisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd
         Wykonanie ekspertyzy drogowej parkingu w Kostkowicach na potrzeby Projektu LIFE+ Ochrona cennych przyrodniczo zbiorowisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd
         Wykonanie ekspertyzy drogowej parkingu w Kostkowicach na potrzeby Projektu LIFE+ Ochrona cennych przyrodniczo zbiorowisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd
         Wykonanie i emisja filmu promocyjnego projektu Life+ LIFE11 NAT/PL/432
         Wykonanie ekspertyzy drogowej parkingu w Kostkowicach na potrzeby Projektu LIFE+ Ochrona cennych przyrodniczo zbiorowisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd
         Usługi tłumaczeniowe na potrzeby Projektu LIFE11 NAT/PL/432
         Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu Life
         Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla 40 grup (1000 osób) wraz z wyżywieniem w ramach Projektu Life+ LIFE11 NAT/PL/432
         Wydanie 500 szt. pakietów edukacyjnych
         Wydanie 500 szt. pakietów edukacyjnych
         Oferta na wykonanie raportu naukowego
         Druk kalendarza na 2017 rok
         Doposażenie wybranych punktów postojowych w większe kosze na śmieci na potrzeby Projektu Life+ NAT/PL/432
         Wykonanie działań wzmacniających efekt usuwania rdestowca sachalińskiego w Dolinie Wodącej
         Wycinania pniaków z powierzchni Zegarowych Skał oraz usuwania karp na Wzgórzu Kromołowiec na potrzeby Projektu LIFE11 NAT/PL/432
         Wykonanie składu, druku raportu laika i raportu naukowego
         Dostawa materiałów biurowych
         Wydruk materiałów poligraficznych
         Wykonanie i montaż drewnianych barier zabezpieczających
   Zawiadomienia
      Zespół Parków Krajobrazowych Będzin
      Projekt LIFE+ Beskid
         Organizacja i przeprowadzenie 6 imprez propagujących tradycyjne pasterstwo
         Zawiadomienie - Dostawa owiec, tryków I psów stróżujących oraz prowadzenie wypasu owiec w latach 2017 - 2023 na obszarach wskazanych przez Zamawiającego
         Dostawa infrastruktury pasterskiej: koszarów panelowych, wodopojów, pastuchów elektrycznych oraz flard do miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego
         Dostawa owiec, tryków i psów stróżujących oraz prowadzenie wypasu owiec w latach 2017-2023 na obszarach wskazanych przez Zamawiającego
         Dostawa infrastruktury pasterskiej: koszarów panelowych, wodopojów, pastuchów elektrycznych oraz flard
         Ekspertyza przyrodnicza - zapewnienie optymalnej mieszanki nasion roślin łąkowych i sposobu jej wysiewu, powodującej intensyfikację zadarnienia miejsc po wykoszeniu szczawiu alpejskiego
         Inwentaryzacja przyrodnicza dla IV i V kompleksu wypasowego
         Renowacja i ustawienie w terenie tablic informacyjnych na potrzeby Projektu LIFE nr LIFE12 NAT/PL/000081
         Mapy rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych
         Ekspertyza przyrodnicza - zapewnienie optymalnej mieszanki nasion roślin łąkowych i sposobu jej wysiewu, powodującej intensyfikację zadarnienia miejsc po wykoszeniu szczawiu alpejskiego
         Wykonanie za pomocą drona zdjęć oraz filmu z przelotu nad powierzchniami zakwalifikowanymi do Projektu Life+ Beskidy w ramach Projektu LIFE12 NAT/PL/000081
         organizacja Międzynarodowej Konferencji Podsumowującej Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 dla 80 uczestników
      Projekt LIFE+
         Zawiadomienie - Dostawa paliw na potrzeby projektu LIFE+ Nr LIFE11/NAT/PL/432 dla Biura terenowego w Smoleniu
         Zawiadomienie - Czynna ochrona muraw naskalnych poprzez ukierunkowanie ruchu wspinaczkowego na potrzeby Projektu LIFE+ Ochrona cennych przyrodniczo zbiorowisk nieleśnych charakterystycznych dla obsza
      Telefony GSM
      Sorty mundurowe
      Nawigacja GPS
      Meble biurowe
      Kaseta depozytowa
      Kserokopiarka
      Telefax
      3 aparaty fotogarficzne
      Zestaw multimedialny
      Usługi Prawne - zamknięcie postępowania przed terminem
      Zawiadomienie - Obsługa prawna
      Zawiadomienie - materiały promocyjne
      Witryna internetowa
      Ubezpieczenie majątku
      Oprogramowanie - baza danych
      Oprogarmowanie graficzne
      Tablice informacyjne
      Ubezpieczenie dwóch quadów i jednej przyczepy
      "Ubezpieczenie dwóch przyczep do przewozu zwierząt i dwóch przyczep kempingowych"
      Tłumacz języka angielskiego
      Wykonanie naklejek promocyjnych na pojazdy
      Organizacja i przeprowadzenie 6 imprez propagujących tradycyjne pasterstwo
      Konsultant Naukowy
      Konsultant Naukowy - osoba redagująca podręcznik dobrych praktyk
      Audyt finansowy
      Album multimedialny
      Dostawa materiałów opałowych dla ZPKWŚ na 2015 r.
      Zaprojektowanie i opublikowanie 15 artykułów
   Pytania i odpowiedzi
      Zespół Parków Krajobrazowych Będzin
      Projekt LIFE+ Beskid
      Projekt LIFE+
   Plan zamówień publicznych
      Plan zamówień publicznych na 2017 rok
      Plan zamówień publicznych na 2018 rok

FINANSE
   Majątek
   Budżet

NABÓR
   Informacja o wynikach naboru
      wyniki naboru do pracy w Oddziale Biura ZPKWŚ w Kalinie
      wyniki naboru do pracy w Oddziale Biura ZPKWŚ w Rudach
      Wyniki naboru do pracy w biurze ZPKWŚ w Będzinie
      wyniki naboru do pracy w Oddziale Biura ZPKWŚ w Żywcu
      Wyniki naboru do pracy do Oddziału ZPKWŚ w Kalinie 5/2017
      Wyniki naboru do pracy do Oddziału ZPKWŚ w Kalinie 6/2017
      Wyniki naboru do pracy w Biurze ZPKWŚ w Będzinie
      Wyniki naboru do pracy w Oddziale Biura ZPKWŚ w Kalinie - 3/2018
   Ogłoszenia o naborze
      ogłosznenie o naborze do pracy do Oddziału Biura ZPKWŚ w Kalinie
      ogłosznenie o naborze do pracy do Oddziału Biura ZPKWŚ w Rudach
      Ogłoszenie o naborze do pracy w biurze ZPKWŚ w Będzinie
      Ogłoszenie o naborze do pracy do Oddziału Biura ZPKWŚ w Żywcu
      Ogłoszenie o naborze do pracy w Biurze ZPKWŚ w Będzinie
      Ogłoszenie o naborze do pracy w Biurze ZPKWŚ w Będzinie
      Ogłoszeni o naborze do pracy do Oddziału Biura ZPKWŚ w Kalinie 5/2017
      Ogłoszeni o naborze do pracy do Oddziału Biura ZPKWŚ w Kalinie 6/2017
      Ogłoszenie o naborze 1/2018 do pracy w Biurze ZPKWŚ w Będzinie
      Ogłoszernie o naborze 2/2018 - Będzin
      Ogłoszenie o naborze 3/2018 - Oddział Biura ZPKWŚ w Kalinie

PLAN OCHRONY PARKU
   Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd

Elektroniczna skrzynka podawcza
   ePUAP
corner   corner