logo
Wersja dla niedowidzących
  Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane adresowe
minus Oddziały
 ZASADY FUNKCJONOWANIA
plus Podstawa prawna
minus Statut ZPKWŚ
minus Struktura organizacyjna
plus Rada Parków
minus Zadania
minus Kodeks etyczny
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Przetargi
plus Rozstrzygnięcie przetargów
minus Ogłoszenia
   plus Zespół Parków Krajobrazowych
   minus Projekt LIFE+ Beskid
      minus Mundury
      minus Telefony GSM
      minus Zestaw multimedialny
      minus Meble biurowe
      minus Kaseta depozytowa
      minus Sprzęt fotograficzny
      minus Kserokopiaraka
      minus Telefax
      minus zestaw multimedialny
      minus Obsługa Prawna
      minus Obsługa Prawna - zapytanie o cenę
      minus Materiały promocyjne - gadżety
      minus Ubezpieczenie majątku
      minus Wykonanie witryny internetowej
      minus Zakup oprogramowania GIS
      minus Oprogramowanie graficzne
      minus Tablice informacyjne
      minus Ubezpieczenie dwóch quadów i przyczepy
      minus Zapytanie - Tłumaczenie z angielskiego
      minus Naklejki promocyjne na samochody
      minus Organizacja i przeprowadzenie 6 imprez propagujących tradycyjne pasterstwo
      minus Konsultant Naukowy
      minus Konsultant Naukowy - osoba redagująca podręcznik dobrych praktyk
      minus Audyt finansowy
      minus Album multimedialny
      minus Zaprojektowanie i opublikowanie 15 artykułów
      minus Dostawa owiec, tryków psów pasterskich i prowadzenie wypasu w latach 2017 - 2023
      minus Dostawa infrastruktury pasterskiej: koszarów panelowych, wodopojów, pastuchów elektrycznych oraz fladr
      minus Dostawa owiec, tryków i psów stróżujących oraz prowadzenie wypasu owiec w latach 2017 - 2023 na obszarach wskazanych przez Zamawiającego
      minus Dostawa infrastruktury pasterskiej: koszarów panelowych, wodopojów, pastuchów elektrycznych oraz flard
      minus Ekspertyza przyrodnicza - zapewnienie optymalnej mieszanki nasion roślin łąkowych i sposobu jej wysiewu, powodującej intensyfikację zadarnienia miejsc po wykoszeniu szczawiu alpejskiego Rumex alpinus
      minus Mapy rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych
      minus Renowacja i ustawienie w terenie tablic informacyjnych na potrzeby Projektu LIFE nr LIFE12 NAT/PL/000081
      minus Inwentaryzacja przyrodnicza dla IV i V kompleksu wypasowego oraz monitoring występowania szczawiu alpejskiego Rumex alpinus pod kątem skuteczności metody jego usuwania na wybranych powierzchniach
      minus Wykonanie za pomocą drona zdjęć oraz filmu z przelotu nad powierzchniami zakwalifikowanymi do Projektu Life+ Beskidy w ramach Projektu LIFE12 NAT/PL/000081
      minus Ekspertyza przyrodnicza - zapewnienie optymalnej mieszanki nasion roślin łąkowych i sposobu jej wysiewu, powodującej intensyfikację zadarnienia miejsc po wykoszeniu szczawiu alpejskiego
      minus Reedycja "Podręcznika dobrych praktyk pasterskich (działanie E.4)"
      minus Zakup nowej bindownicy na potrzeby realizacji Projektu LIFE12 NAT/PL/000081
      minus organizacja Międzynarodowej Konferencji Podsumowującej Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 dla 80 uczestników
      minus organizacja MIędzynarodowej Konferencji podsumowującej Projekt LIFE12
      minus Wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego bacówki wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby Projektu LIFE12
      minus Wykonanie albumu multimedialnego Projektu LIFE12
      minus Wykonanie ulotki informacyjnej dotyczącej Projektu LIFE12
      minus Monitoring przyrodniczy dla IV i V kompleksu wypasowego oraz monitoring występowania szczawiu alpejskiego Rumex alpinus
      minus Wydanie albumu multmedialnego Projektu LIFE12 NAT/PL/000081
      minus Organizacja konferencji podsumowującej projekt – materiały konferencyjne (przygotowanie techniczne i druk) na potrzeby Projektu LIFE12 NAT/PL/000081
   plus Projekt LIFE+
plus Zawiadomienia
plus Pytania i odpowiedzi
plus Plan zamówień publicznych
 FINANSE
minus Majątek
minus Budżet
 NABÓR
plus Informacja o wynikach naboru
plus Ogłoszenia o naborze
 PLAN OCHRONY PARKU
minus Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd
 Elektroniczna skrzynka podawcza
minus ePUAP
 Sprawy do załatwienia
A A A


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > Ogłoszenia > Projekt LIFE+ Beskid

Spis dokumentów:
1. Mundury
Poszukujemy dostawcy dwóch pełnych sortów mundurowych
2. Telefony GSM
Zapytanie ofertowe: Województwo Śląskie dla Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego poszukuje dostawcy usług GSM na potrzeby projektu LIFE + pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych”
3. Zestaw multimedialny
4. Meble biurowe
5. Kaseta depozytowa
6. Sprzęt fotograficzny
7. Kserokopiaraka
8. Telefax
9. zestaw multimedialny
10. Obsługa Prawna
Zapytanie o cenę wg stawki godzinowej na obsługę prawną - zamknięcie postępowania przed terminem
11. Obsługa Prawna - zapytanie o cenę
Zapytanie o cenę - obsługa prawna
12. Materiały promocyjne - gadżety
Dostawa materiałów promocyjnych
13. Ubezpieczenie majątku
Ubezpieczenie majątku - zapytanie ofertowe
14. Wykonanie witryny internetowej
zaprojektowanie i wykonanie strony, zapewnienie miejsca na serwerze oraz utrzymanie domeny na potrzeby promocji projektu
15. Zakup oprogramowania GIS
Dostawa oprogramowania na potrzeby utworzenia bazy danych Projektu LIFE12
16. Oprogramowanie graficzne
Dostawa oprogramowania graficznego
17. Tablice informacyjne
Tablice informacyjne - wykonanie i montaż
18. Ubezpieczenie dwóch quadów i przyczepy
Ubezpieczenie dwóch quadów i jednej przyczepy
19. Zapytanie - Tłumaczenie z angielskiego
Przedstawienie oferty cenowej na usługi tłumaczeniowe w ramach realizacji Projektu LIFE 12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” dla Województwa Śląskiego - Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
20. Naklejki promocyjne na samochody
Naklejki promocyjne na samochody
21. Organizacja i przeprowadzenie 6 imprez propagujących tradycyjne pasterstwo
22. Konsultant Naukowy
23. Konsultant Naukowy - osoba redagująca podręcznik dobrych praktyk
24. Audyt finansowy
25. Album multimedialny
26. Zaprojektowanie i opublikowanie 15 artykułów
27. Dostawa owiec, tryków psów pasterskich i prowadzenie wypasu w latach 2017 - 2023
28. Dostawa infrastruktury pasterskiej: koszarów panelowych, wodopojów, pastuchów elektrycznych oraz fladr
Dostawa infrastruktury pasterskiej
29. Dostawa owiec, tryków i psów stróżujących oraz prowadzenie wypasu owiec w latach 2017 - 2023 na obszarach wskazanych przez Zamawiającego
30. Dostawa infrastruktury pasterskiej: koszarów panelowych, wodopojów, pastuchów elektrycznych oraz flard
31. Ekspertyza przyrodnicza - zapewnienie optymalnej mieszanki nasion roślin łąkowych i sposobu jej wysiewu, powodującej intensyfikację zadarnienia miejsc po wykoszeniu szczawiu alpejskiego Rumex alpinus
32. Mapy rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych
Mapy rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych: zachodniokarpacka murawa bliźniczkowa (kod siedliska *6230-2) i górskie łąki konietlicowe i mietlicowe użytkowane ekstensywnie (kod siedliska 6520) oraz siedlisk przyrodniczych z udziałem dzwonka piłkowanego Campanula serrata (kod gatunku *4070) na polanach górskich Beskidu Śląskiego i Żywieckiego objętych Projektem LIFE nr LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna. Województwo Śląskie dla Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego” wraz z oceną zagrożeń i wskazań do dalszej ochrony czynnej
33. Renowacja i ustawienie w terenie tablic informacyjnych na potrzeby Projektu LIFE nr LIFE12 NAT/PL/000081
„Renowacja i ustawienie w terenie tablic informacyjnych na potrzeby Projektu LIFE nr LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna. Województwo Śląskie dla Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego”
34. Inwentaryzacja przyrodnicza dla IV i V kompleksu wypasowego oraz monitoring występowania szczawiu alpejskiego Rumex alpinus pod kątem skuteczności metody jego usuwania na wybranych powierzchniach
„Inwentaryzacja przyrodnicza dla IV i V kompleksu wypasowego oraz monitoring występowania szczawiu alpejskiego Rumex alpinus pod kątem skuteczności metody jego usuwania na wybranych powierzchniach w ramach Projektu LIFE nr LIFE12 NAT/PL/000081 pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna. Województwo Śląskie dla Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego”
35. Wykonanie za pomocą drona zdjęć oraz filmu z przelotu nad powierzchniami zakwalifikowanymi do Projektu Life+ Beskidy w ramach Projektu LIFE12 NAT/PL/000081
36. Ekspertyza przyrodnicza - zapewnienie optymalnej mieszanki nasion roślin łąkowych i sposobu jej wysiewu, powodującej intensyfikację zadarnienia miejsc po wykoszeniu szczawiu alpejskiego
37. Reedycja "Podręcznika dobrych praktyk pasterskich (działanie E.4)"
38. Zakup nowej bindownicy na potrzeby realizacji Projektu LIFE12 NAT/PL/000081
39. organizacja Międzynarodowej Konferencji Podsumowującej Projekt LIFE12 NAT/PL/000081 dla 80 uczestników
40. organizacja MIędzynarodowej Konferencji podsumowującej Projekt LIFE12
41. Wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego bacówki wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby Projektu LIFE12
42. Wykonanie albumu multimedialnego Projektu LIFE12
43. Wykonanie ulotki informacyjnej dotyczącej Projektu LIFE12
44. Monitoring przyrodniczy dla IV i V kompleksu wypasowego oraz monitoring występowania szczawiu alpejskiego Rumex alpinus
45. Wydanie albumu multmedialnego Projektu LIFE12 NAT/PL/000081
46. Organizacja konferencji podsumowującej projekt – materiały konferencyjne (przygotowanie techniczne i druk) na potrzeby Projektu LIFE12 NAT/PL/000081

Ilość odwiedzin: 93611
Nazwa dokumentu: Projekt LIFE+ Beskid
Osoba, która wytworzyła informację: Sławomir Witkowski
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Stryjniak
Osoba, która wprowadzała dane: Sławomir Witkowski
Data wytworzenia informacji: 2013-11-25 10:34:12
Data udostępnienia informacji: 2013-11-25 10:34:12
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-25 10:35:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner