logo
Wersja dla niedowidzących
  Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane adresowe
minus Oddziały
 ZASADY FUNKCJONOWANIA
plus Podstawa prawna
minus Statut ZPKWŚ
minus Struktura organizacyjna
plus Rada Parków
minus Zadania
minus Kodeks etyczny
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Przetargi
minus Rozstrzygnięcie przetargów
   plus Zespół Parków Krajobrazowych Będzin
   plus Projekt LIFE+ Beskid
   minus Materiały biurowe 2014 - 2016 Żywiec
   plus Projekt LIFE+
   minus Organizacja warsztatów edukacyjnych w ramach projektu LIFE+ LIFE11 NAT/PL/432
   minus Zakup paliwa do pojazdów mechanicznych (samochodów i quadów) na potrzeby Projektu nr LIFE12 NAT/PL/00081
   minus Mechaniczne usuwanie rdestowca (Reynoutria ssp.) w Dolinie Wodącej w okolicach Smolenia w ramach projektu LIFE+ NR LIFE11 NAT/PL/432
   plus Koszenie płatów ze szczawiem alpejskim wraz z usuwaniem biomasy oraz dosiewanie rodzimych gatunków roślin
   plus JEDNOKROTNE WYKOSZENIE ROŚLINNOŚCI ŁĄKOWEJ I MURAWOWEJ
plus Ogłoszenia
plus Zawiadomienia
plus Plan zamówień publicznych
 FINANSE
minus Majątek
minus Budżet
 NABÓR
plus Informacja o wynikach naboru
plus Ogłoszenia o naborze
 PLAN OCHRONY PARKU
minus Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd
 Elektroniczna skrzynka podawcza
minus ePUAP
 ARCHIWUM
plus 2017 rok
plus 2016 rok
plus 2015 rok
 Sprawy do załatwienia
A A A


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > Rozstrzygnięcie przetargów

Spis dokumentów:
1. Zespół Parków Krajobrazowych Będzin
2. Projekt LIFE+ Beskid
3. Materiały biurowe 2014 - 2016 Żywiec
Dostawa materiałów biurowych, tonerów i papieru dla ZPKWŚ Oddział w Żywcu na lata 2014 – 2016 w ramach realizacji zadania „Kwietne Łąki”
4. Projekt LIFE+
5. Organizacja warsztatów edukacyjnych w ramach projektu LIFE+ LIFE11 NAT/PL/432
6. Zakup paliwa do pojazdów mechanicznych (samochodów i quadów) na potrzeby Projektu nr LIFE12 NAT/PL/00081
7. Mechaniczne usuwanie rdestowca (Reynoutria ssp.) w Dolinie Wodącej w okolicach Smolenia w ramach projektu LIFE+ NR LIFE11 NAT/PL/432
8. Koszenie płatów ze szczawiem alpejskim wraz z usuwaniem biomasy oraz dosiewanie rodzimych gatunków roślin
9. JEDNOKROTNE WYKOSZENIE ROŚLINNOŚCI ŁĄKOWEJ I MURAWOWEJ
JEDNOKROTNE WYKOSZENIE ROŚLINNOŚCI ŁĄKOWEJ I MURAWOWEJ WRAZ Z USUNIĘCIEM I ZMAGAZYNOWANIEM CZĘŚCI BIOMASY CELEM ROZSIANIA JEJ NA WYZNACZONYCH POWIERZCHNIACH PO USUNIĘTYM SZCZAWIU ALPEJSKIM ORAZ DOKASZANIE NIEDOJADÓW WRAZ Z USUNIĘCIEM BIOMASY NA WYTYPOWANYCH W TRAKCIE PROWADZENIA MONITORINGU PRZYRODNICZEGO POWIERZCHNIACH W RAMACH PROJEKTU LIFE12 NAT/PL/000081 pod nazwą „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” w ramach komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna. Województwo Śląskie dla Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

Zawiadamiam, iż działają zgodnie z Ustawą prawo zamówień pulicznych z dnia 29.01.2004 r. zostali wyłonieni dostawcy na realizację zadania "Dostawa paliw dla ZPKWŚ w 2014r." - dla części nr 2, części nr 4 oraz części nr 5 w trybie przetargu nieograniczonego. POBIERZ


Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego - Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd - ukierunkowanie ruchu turystycznego poprzez wykonanie miejsc postojowych dla turystów na potrzeby Projektu LIFE+ - POBIERZ


 

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego - Prace pięlgnacyjno-lecznicze na drzewach z terenu gminna obszarze Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" i jego otuliny POBIERZ str1 / POBIERZ str.2


 

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego - Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd - usuwanie podrostów drzew i krzewów na potrzeby projektu Life+ - POBIERZ STR.1 / POBIERZ STR.2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego - ochrona oraz zachowanie cennych przyrodniczo gatunków i ich siedlisk na obszarze ZPKWŚ - POBIERZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego - Ochrona walorów przyrodniczych najcenniejszych obszarów wodno-błotnych Parku Krajobazowego Lasy nad Górną Liswartą - wykaszanie - POBIERZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego - Prowadzenie wypasu owiec i kóz w latach 2013 - 2015 na obszarach wskazanych przez Zamawiającego w ramach projektu LIFE+ - POBIERZ STR. 1 / POBIERZ STR. 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego - Dostawa dwóch nowych quadów na potrzeby projektu Life+ dla Województwa Śląskiego - Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego - POBIERZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego - Dostawa paliw dla Oddziału Biura ZPKWŚ w Smoleniu - POBIERZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego - Dostawa paliw na potrzeby realizacji projektu LIFE+ Nr LIFE11 NAT/PL/432 dla Województwa Śląskiego - ZPKWŚ - POBIERZ

Ilość odwiedzin: 17558
Nazwa dokumentu: Rozstrzygnięcie przetargów
Osoba, która wytworzyła informację: Kier. Oddziału ZPKWŚ w Smoleniu - Tomasz Labocha
Osoba, która odpowiada za treść: Kier. Oddziału ZPKWŚ w Smoleniu - Tomasz Labocha
Osoba, która wprowadzała dane: Sławomir Witkowski
Data wytworzenia informacji: 2008-02-29 14:00:43
Data udostępnienia informacji: 2008-02-29 14:00:43
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-19 13:24:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner